Jaaroverzicht 2023

Op weg naar duurzame infra in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht - 28 november

Platform WOW organiseerde in 2023 maar liefst 78 activiteiten voor (vaar)weg- en waterbeheerders. Dit deden we in samenwerking met tientallen partners uit het netwerk. Enthousiaste organisaties en professionals droegen bij aan dit mooie (samenwerk-)jaar. Je kunt de meeste activiteiten (nog eens) terugkijken. 

Januari

12 januari: Community of Practice Informatiemanagement
18 januari: Lunchlezing Bruggen, hoe houden we het leuk bij arbeidsmarktkrapte?
18 januari: Platform WOW bij de Infratech
19 januari: Werkgroep Club van 25: samen meer grip op het bruggenareaal
24 januari: Community of Practice Omgevingsmanagement
26 januari: Brugdialoog: stikstof, hoe bouwen we door?

Februari 

2 februari: Community of Practice Assetmanagement
10 februari: Open College duurzaamheid en klimaatverandering
17 februari: Open college Ontwikkelingen en uitdagingen voor een emissieloze bouwplaats
23 februari: Brugdialoog over best practices in transitie-opgaven
24 februari: Open college Stikstof en stikstofberekeningen

Maart 

10 maart: Open college biodiversiteit
21 maart: Inspiratiesessie Human Capital - deel 1
23 maart: Bijeenkomst biobased asfalt in Vlissingen
24 maart: Open college energietransitie
30 maart: Brugdialoog: standaardisatie in de bruggensector
30 maart: Werkgroep Club van 25: samen meer grip op het bruggenareaal 
31 maart: Open college Wie betaalt klimaatadaptatie?

April 

5 april: Drie instrumenten voor CO2-reductie
12 april: Regionale bijeenkomst in Noord-Holland over de vijf nieuwe circulaire proeftuinen
13 april: Regionale bijeenkomst in Noord-Brabant over de vijf nieuwe circulaire proeftuinen
14 april: Regionale bijeenkomst in Drenthe over de vijf nieuwe circulaire proeftuinen
14 april: Open college Circulair bouwen: van ambitie tot praktijk
21 april: Open college Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)

Mei

23 mei: Inspiratiesessie Human Capital #2: ervaren instromers uit andere secotren
24 mei: Brainstorm Vervolg Duurzame oevers
25 mei: Brugdialoog: de aanbesteding van 40 Vlaamse bruggen

Juni 

1 juni: Op weg naar duurzame infra in Gelderland, Overijssel en Flevoland
7 juni: Kennissessie Logistieke verkeersstromen in goede banen leiden

Juli 

4 juli: Op weg naar duurzame infra in Groningen, Fryslân en Drenthe
6 juli: Afsluitende bijeenkomst Club van 25
25 juli: Zomerschool Fort Pannerden
31 juli: Zomerschool wandeling met uitleg over herstel natuurvriendelijke oevers Zuidereiland Maas

Augustus

7 augustus: Zomerschool wandeling met uitleg Grensmaas
10 augustus: Zomerschool Afsluitdijk
16 augustus: Zomerschool Rijnlandroute
23 augustus: Zomerschool Blankenburgverbinding 
24 augustus: Zomerschool Prinses Margriettunnel
29 augustus: Zomerschool Afsluitdijk editie 2

September 

1 september: Webinar Think Big, Act Small, een oproep voor de Nederlandse watersector
13 september: Webinar Riobase: datagebaseerd rioolbeheer
14 september: Webinar Klimaatneutraal en Circulair Assetmanagement en Opdrachtgeverschap (KCAO)
15 september: Webinar Versterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat
15 september: Bijeenkomst Op weg naar duurzame infra en openbare ruimte in Zeeland
20 september: Zomerschool Circulaire RWZI in Terwolde
22 september: Waterwebinar #2: Water in en om onze veeleisende steden
22 september: Bijeenkomst Watercrisis in Limburg
25 september: Online lezing duurzaam assetmanagement
28 september: Infra Dialoog: ProCarement

Oktober

5 oktober: Regionale bijeenkomst over veiligheid bij wegwerkzaamheden - Assen
5 oktober: Regionale bijeenkomst over veiligheid bij wegwerkzaamheden - Rosmalen
6 oktober: Webinar Wie zijn de beheerders van de toekomst?
10 oktober: Dag van de circulariteit 2023
11 oktober: Webinar Digitaal verkeersmanagement
12 oktober: Regionale bijeenkomst over veiligheid bij wegwerkzaamheden - Barendrecht
13 oktober: Webinar Innoveren en digitaliseren in de watersector
26 oktober: Infradialoog circulaire infra met staal
27 oktober: Webinar energie opwekken uit water
30 oktober: Kennissessie Innoveren op en rondom de A58
30 oktober: Start Meeloopdagen 
31 oktober: Infra innovatie marktdag Noord

November

2 november: Landelijke WOW-dag 2023
2 november: Uitreiking WOW-prijs 2023
3 november: Webinar Wie zijn de Strategisch beheerders van de toekomst?
3 november: Open college State of the Art Smart Mobility
10 november: Open college Smart Mobility in de praktijk: hoe haak je aan en zet je eerste stappen?
10 november: Webinar Wie zijn de Operationeel beheerders van de toekomst?
17 november: Webinar Wie zijn de Tactisch beheerders van de toekomst?
24 november: Open college Verkeer en evenementen
24 november: Webinar Grondstoffen terugwinnen uit afvalwater
28 november: Bijeenkomst Op weg naar duurzame infra in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
30 november: Infra Dialoog over de vernieuwingsopgave infrastructuur

December

1 december: Open college Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata en de rol van het regionale datateam
6 december: Infra Lunchlezing Prognoserapport Vernieuwingsopgave infrastructuur 2.0
8 december: Open college Data en wijsheid
13 december: Slotbijeenkomst De Beheerders van de toekomst
15 december: Open college Hoe krijgen we mobiliteitsdata betrouwbaar en van voldoende kwaliteit?
22 december: Webinar Think Big Act Small: Waar beweegt de Nederlandse watersector zich naartoe?