Club van 25: Samen grip op ons areaal

De werkgroep is afgerond.

De kosten van instandhouding van onze Nederlandse infrastructuur zullen de komende jaren enorm toenemen. Veel kunstwerken zijn vanwege hun ouderdom aan grootschalige renovatie of zelfs vervanging toe. Het landelijk beeld is geschetst in het prognoserapport 'vernieuwingsopgave infrastructuur' van TNO. Iedereen is inmiddels doordrongen van deze opgave. Met een goed beeld van de opgave in je eigen beheergebied is het mogelijk om op tijd beeld te krijgen van benodigd budget, kosten te spreiden, ingrepen te combineren en de opgave te gebruiken om de buitenruimte verder te ontwikkelen en te verbeteren. De vervangings- en renovatie opgave wordt een kans!

Platform WOW en Platform Bruggen bundelden de krachten van 25 Nederlandse brugbeheerders in de werkgroep ‘Samen grip op ons areaal’. Deze beheerders brachten hun areaal en de staat hiervan in beeld en maakten een prognose. Ze maakten ook een reisgids die in beeld brengt welke weg de club heeft bewandeld en helpt ook anderen bij het maken van een goede prognose.

Trekkers werkgroep Samen grip op ons areaal

Astrid Schoon
Astrid Schoon
Platform WOW
Programmamanager
Arnoud Zweers
Arnoud Zweers
Provincie Gelderland
Assetbeheerder kunstwerken
Jeroen van Gaalen
Jeroen van Gaalen
Gemeente Arnhem
Beheerder kunstwerken

Meer info over de Club van 25

Astrid Schoon
Astrid Schoon
Platform WOW
Programmamanager

Samenwerkingspartners