Club van 25: Samen grip op ons areaal

De kosten van instandhouding van onze Nederlandse infrastructuur zullen de komende jaren enorm toenemen. Veel kunstwerken zijn vanwege hun ouderdom aan grootschalige renovatie of zelfs vervanging toe. Het landelijk beeld is geschetst in het prognoserapport “instandhouding civiele infrastructuur” van TNO. Iedereen is inmiddels doordrongen van deze opgave. Met een goed beeld van de opgave in je eigen beheergebied is het mogelijk om op tijd beeld te krijgen van benodigd budget, kosten te spreiden, ingrepen te combineren en de opgave te gebruiken om de buitenruimte verder te ontwikkelen en te verbeteren. De vervangings- en renovatie opgave wordt een kans!

Platform WOW en Platform Bruggen bundelen de krachten van 25 Nederlandse brugbeheerders in de werkgroep ‘Samen grip op ons areaal’. Jij kunt hier onderdeel van uit maken. Want de grote V&R-opgave hoef je niet alleen op te pakken, ook niet alleen als organisatie.

Samen met 24 andere brugbeheerders breng jij alle bruggen in jouw areaal en de staat hiervan in beeld en ontwikkel je een meerjarige prognose ten behoeve van de instandhouding hiervan. Dit doe je samen, concreet op basis van gedeelde lessen en bewezen methoden. We hebben een goede mix tussen verschillende soorten beheerders (Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen, Pro-Rail). 

Over jouw deelname aan de werkgroep

Voorwaarden voor deelname
 • Je bent werkzaam bij het Rijk, een provincie, een gemeente, een waterschap of Pro-Rail.
 • Je bent gevorderd in dit vraagstuk of goed op weg of net begonnen met het in kaart brengen van het areaal. It’s all good. 
 • Je wilt grip krijgen op je areaal en je voelt een drive om de vervangings- en renovatieopgave met anderen op te pakken.
 • Je bent op zoek naar ervaringen en kennis van andere brugbeheerders. 
 • Je bent bereid om kennis, ervaring en uitkomsten te delen ten behoeve van het behalen van de doelstellingen van ‘de club’
 • Je bent bereid tijd te investeren in kennisdelen en samenwerken (de werkgroep komt vier tot zes keer per jaar samen). 
Struggles waar jij in je dagelijkse werk mee dealt
 • Je mist technisch-inhoudelijke samenwerking tussen jou en andere beheerders van civiele constructies.
 • Je beschikt nog niet over de juiste (digitale) systemen en (geautomatiseerde) werkwijzen om jouw hele areaal en het onderhoud daarvan in kaart te brengen.
 • Je hebt te maken met een gebrek aan kennis en informatie over verouderende infrastructuur: het is lastig om te voorspellen hoe lang civiele kunstwerken met een levensduur van 60 tot 120 jaar nog meegaan. Doorgronden van een 60 of 100 jaar oude constructie is moeilijker dan het ontwerpen van een nieuwe constructie.
 • Je loopt tegen de barrière aan dat er weinig politiek bestuurlijke prioriteit is voor bestaande infrastructuur. Achterstallig onderhoud is moeilijk te agenderen bij jouw bestuurders.
 • Je hebt te maken met bezuinigingsrondes. Budgetten voor beheer en onderhoud en reserveringen voor vervanging gaan er vaak als eerst aan.
Wat jouw deelname kan opleveren
 • Je hebt meer zicht op de kwantitatieve en kwalitatieve stand van jouw areaal.
 • Je beschikt over een routekaart om zicht te blijven houden. 
 • Je bouwt een ijzersterk netwerk op met andere brugbeheerders van uiteenlopende organisaties.
 • Je krijgt kennis en ervaring van anderen wat toepasbaar is in je eigen werk.
 • Je mag bij elkaar in de keuken kijken.
 • Samen kom je tot betere ideeën: iedereen is wel ergens ‘expert’ in.

Trekkers werkgroep Samen grip op ons areaal

Yvonne Courage
Yvonne Courage
CROW / Platform Bruggen
Bruggenbouwer tussen natuur mens en techniek
Alan Kazzaz
Alan Kazzaz
Platform WOW
Projectleider Kennisdeling en samenwerking
Arnoud Zweers
Arnoud Zweers
Provincie Gelderland
Assetbeheerder kunstwerken
Jeroen van Gaalen
Jeroen van Gaalen
Gemeente Arnhem
Beheerder kunstwerken

Meer info over de Club van 25

Alan Kazzaz
Alan Kazzaz
Platform WOW
Projectleider Kennisdeling en samenwerking

Samenwerkingspartners

Platform Bruggen
Platform WOW