Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Alle gegevens die je aan Platform WOW verstrekt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Het is verboden om deze website te gebruiken op een manier die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast. 

Garanties

We doen ons best deze website altijd beschikbaar te houden. Ook is het de bedoeling dat alle informatie op Platform WOW altijd correct en actueel is en dat met juiste links naar andere websites wordt verwezen. Toch kunnen foutjes voorkomen. Daarom kunnen we geen harde garanties geven over zowel de inhoud van de site als de beschikbaarheid ervan. Mocht er schade ontstaan door deze website of door het klikken op een link naar een andere website via Platform WOW, dan zijn we daar niet aansprakelijk voor.

Help ons beter te worden

We willen je vragen om, mocht er iets niet kloppen en je ziet dit, ons dat te vertellen. Stuur in dat geval een mail met je bevindingen naar info@platformwow.nl

Intellectuele eigendomsrechten

Platform WOW behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Je mag naar Platform WOW verwijzen en je mag ervan citeren (binnen de kaders van de wet), maar op geen enkele manier mag je er iets van kopiëren. Tenzij je vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Platform WOW gekregen hebt.

Wijzigingen aan disclaimer

We behouden ons het recht voor de disclaimer te wijzigen. Doen we dat, dan vertellen we dat natuurlijk op onze website.