Toegankelijkheid

Datum publicatie: 18 april 2024

Platform WOW wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

Platformwow.nl heeft de eerste maatregelen genomen om aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid te voldoen. In onze Toegankelijkheidsverklaring lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen.

Status toegankelijkheidslabel van www.platformwow.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

Platform WOW zorgt voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van onze website. Hierbij houden we ook nadrukkelijk rekening met gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

Toegankelijkheidsverklaringen van andere websites dan platformwow.nl die eveneens onder verantwoordelijkheid vallen van Rijkswaterstaat, kun je bekijken in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken op deze website die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op via info@platformwow.nl.