Toegankelijkheid

Dit is de officiële website van Platform WOW. Op deze website informeren wij je over onze evenementen, bijeenkomsten en webinars, over ontwikkelingen rondom inhoudelijke thema’s, over personele uitwisseling en activiteiten die we voor jongeren organiseren. De redactie van deze website doet haar uiterste best om de informatie actueel en juist te houden. Mis je informatie of kom je onjuiste of verouderde informatie tegen? Dan horen wij dit graag van via info@platformwow.nl.

Algemeen

In hoofdlijnen voldoet www.platformwow.nl aan de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheid, met name wat betreft de bruikbaarheid en het gestructureerd aanbieden van informatie voor gebruikers. Het kan gebeuren dat je in bepaalde (minder gangbare) browsers, in een enkel geval, verminderde toegankelijkheid ervaart of dat de lay-out niet is zoals bedoeld.

Maatregelen

Platform WOW streeft ernaar dat www.platformwow.nl volledig aan de Europese richtlijn voldoet. Er zijn echter praktische situaties waarin dit niet het geval is. De meest voorkomende hiervan zijn:

Html pagina’s

Platform WOW kan niet garanderen dat alle html pagina’s op de website aan de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheid. Uitgangspunt is:

 • Html-pagina’s die zijn gewijzigd vanaf 1 januari 2018 worden volledig toegankelijk aangeboden volgens de regels die de Europese richtlijn voorschrijft.
 • Html-pagina’s die zijn gewijzigd voor 1 januari 2018 kunnen minder toegankelijke informatie bevatten doordat bijvoorbeeld niet correct gebruik is gemaakt van opmaakprofielen en altteksten. Het zou onevenredig veel tijd en geld kosten om al deze verouderde pagina’s volledig toegankelijk te maken.

Pdf-bestanden

Platform WOW kan niet garanderen dat alle pdf’s op de website aan de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheid voldoen. De oorzaak hiervan is dat de Europese richtlijn hoge eisen stelt aan pdf-bestanden en het beschikbaar maken van al deze bestanden onevenredig veel tijd en geld zou kosten.

Alle pdf-bestanden zijn doorzoekbaar, maar niet alle pdf’s voldoen volledig aan de Europese richtlijn. Uitgangspunt is:

 • Pdf’s die zijn gemaakt vanaf 1 mei 2018 en, die primaire informatie bevatten (dus informatie die niet op een andere manier wordt aangeboden), en als bron Platform WOW bevatten, worden volledig toegankelijk aangeboden volgens de regels die de Europese richtlijn voorschrijft.
 • De volgende pdf-bestanden worden niet volledig toegankelijk aangeboden, omdat het toegankelijk maken van al deze bestanden onevenredig veel tijd en geld zou kosten:
  • Pdf-bestanden met een andere bron dan Platform WOW.
  • Pdf-bestanden die dienen als aanvulling op een fysieke of online bijeenkomst.
  • Pdf-bestanden die zijn gemaakt voor 1 mei 2018.

Geo-informatie

De Google Maps-kaarten en geo-informatieviewers die op onze website zijn opgenomen, zijn niet voor iedereen goed te gebruiken. De informatie in deze Geo-viewers wordt meestal ook op een alternatieve manier (in rapporten aangeboden).

Video’s

De video’s die zijn ingeframed op onze website zijn allemaal ondertiteld met behulp van een Youtube vertaling. Deze zijn niet in alle gevallen goed leesbaar. Uitgangspunt is:

 • Videos die zijn gemaakt vanaf 1 mei 2018, die primaire informatie bevatten (dus informatie die niet op een andere manier wordt aangeboden), en als bron Platform WOW bevatten, worden aangeboden met een gecorrigeerde ondertiteling.
 • Video’s die zijn gemaakt voor 1 mei 2018 worden aangeboden met een Youtube ondertiteling, omdat het corrigeren van al deze video’s onevenredig veel tijd en geld zou kosten.

Verzoek indienen voor toegankelijke informatie

Kun je bestanden, zoals bijvoorbeeld een pdf, een webpagina of een video niet lezen? Neem dan contact op met info@platformwow.nl. Als je tot de primaire doelgroep van Platform WOW behoort (wegbeheerders, vaarwegbeheerders en waterbeheerders), zullen we er zo snel mogelijk voor zorgen dat de betreffende informatie op een toegankelijke manier voor je beschikbaar is. Geef in je e-mail duidelijk aan om welk bestand het gaat en waar je de informatie voor nodig hebt.

Onderdelen die uitgesloten zijn van deze verklaring

 • verwijzingen naar externe digitale producties
 • verwijzingen naar YouTube
 • verwijzingen naar Twitter
 • verwijzingen naar LinkedIn

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheid te bevorderen:

 • We hebben bij de bouw van de website het basispakket webrichtlijnen laten implementeren door onze websitebouwer.
 • Interne controle vóór publicatie: de webredactie toetst vóór publicatie zo veel mogelijk alle content inclusief nieuwe pdf’s op toegankelijkheid.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als je ondanks de maatregelen die Platform WOW heeft genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, stuur dan een e-mail naar info@platformwow.nl.

We kunnen je het beste helpen als je het volgende aangeeft:

 • de webpagina waarop je een toegankelijkheidsprobleem ervaart
 • een korte omschrijving van het probleem
 • je contactgegevens.

Je ontvangt binnen 5 werkdagen een antwoord. Platform WOW onderzoekt het probleem en koppelt vervolgens aan je terug hoe we de informatie voor jou toegankelijk kunnen maken.