Klimaatneutraal en Circulair Assetmanagement en Opdrachtgeverschap (KCAO)

WOW-prijs genomineerde 2023

Klimaatneutraal en Circulair Assetmanagement en Opdrachtgeverschap (KCAO) is genomineerd voor de WOW-prijs 2023. Ben je benieuwd waarom dit project zo bijzonder is en waarom zij geselecteerd zijn voor meest buitengewone samenwerking? Bekijk dan dit webinar.

Waar werken jullie aan?

Binnen het KCAO-project wordt in vijf werkgroepen gewerkt aan de vertaling van de landelijke duurzaamheidsambities naar concrete maatregelen en oplossingsrichtingen. Dit doen we voor 5 verschillende objectcategorieën, waarmee we de meeste impact kunnen maken op klimaatneutraliteit en circulariteit. De vijf objectcategorieën zijn: RWZI’s, gemalen, transportleidingen, oeverconstructies en dijkversterkingen.

Waar staan jullie met elkaar?

De werkgroepen zijn bezig om de laatste hand te leggen aan de eindproducten. De vorm van de resultaten zal per werkgroep verschillende aangezien voor elk type waterschapsassets andere maatregelen en oplossingsrichtingen nodig zijn. In de zomerperiode zullen de resultaten worden afgerond. In september wordt een marktbijeenkomst georganiseerd waarin we marktpartijen vragen om feedback. Op 5 oktober is de Grote KCAO Opleverdag, waarop de resultaten worden gepresenteerd en afspraken worden gemaakt over het vervolg.

Waarom verdienen jullie het om de WOW-samenwerkingsprijs te winnen?

Het KCAO-project zou kans moeten maken op de WOW-prijs omdat het een unieke samenwerking is. Waterschappen en ingenieursbureaus slaan de handen ineen met maar één doel: de waterschappen concrete handvatten geven om waterschapsassets meer circulair te maken en de CO2-uitstoot te helpen terugdringen.

Wie werken er samen?

Meer dan 100 waterschapscollega’s, van operationeel beheerders tot aan directeuren, werken aan het concreet maken van de landelijke ambities. Begeleid door 9 ingenieursbureaus onder de koepel van NLingenieurs. Daarnaast wordt de verbinding met markpartijen gemaakt, zoals aannemers, installatiebedrijven en leveranciers. Dat doen we op een marktbijeenkomst op 7 september 2023.

Vragen over dit project?

Bas Nanninga

Unie van Waterschappen

Beleidsadviseur Circulaire economie

Bas Nanninga