Regio's

Binnen Platform WOW wordt er op landelijk niveau én op regionaal niveau samengewerkt. Wil jij op regionaal niveau jouw collega weg-en waterbeheerders vinden of bereiken? Neem dan contact op met een van onderstaande regioadviseurs.

Noord-Holland

Lindy Molenkamp
Lindy Molenkamp
Directeur Beheer en Uitvoering provincie Noord-Holland en regiovoorzitter WOW Noord-Holland
Ruud Westerhof
Ruud Westerhof
Regioadviseur Noord-Holland en Zuid-Holland

Noord-Oost Nederland

Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Fryslân

Ferry Geerlings
Ferry Geerlings
Voorzitter WOW regio Noord-Oost Nederland
Roel Brandt
Roel Brandt
Regioadviseur Zuid-Nederland/Noordoost Nederland

Utrecht

Eric van Duijn
Eric van Duijn
Regiovoorzitter WOW Midden-Nederland en teammanager afdeling Leefomgeving Gemeente Amersfoort
Coen de Jongh
Coen de Jongh
Regioadviseur Midden-Nederland

Zuid-Holland

Peter de Visser
Peter de Visser
Regiovoorzitter WOW Zuid-Holland en hoofd Stadsbeheer Zoetermeer
Ruud Westerhof
Ruud Westerhof
Regioadviseur Noord-Holland en Zuid-Holland

Zuid-Nederland

Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

Bart van den Berg
Bart van den Berg
Regiovoorzitter WOW Zuid Nederland en manager Waterschap Limburg
Roel Brandt
Roel Brandt
Regioadviseur Zuid-Nederland/Noordoost Nederland