Inspiratiesessie Human Capital #2: ervaren instromers uit andere sectoren

Introductie

Herken je dit? We vissen allemaal in dezelfde vijver als het gaat om ons menselijk kapitaal. Door vergrijzing, arbeidsmarktkrapte, nieuwe uitdagingen en een lage instroom komt de realisatie van onze maatschappelijke opgaven in de knel.

Op 21 maart organiseerden we een eerste inspiratiesessie over hoe we de talentvijver kunnen vergroten met een verrassende presentatie vanuit een relevant onderzoek. Op dinsdag 23 mei van 09.30 - 11.00 organiseren we een Teams sessie over hoe je ervaren instromers vanuit andere sectoren aantrekt. Dit doen we aan de hand van het zij-instroomprogramma, dat de Provincie Noord-Holland nu voor het vijfde jaar in samenwerking met het UWV organiseert.

Van werk naar werk in Noord-Holland

Het idee achter het zij-instroom programma in de provincie Noord-Holland is dat je, om echt beweging mogelijk te maken, één loket hebt voor werknemers en werkgevers. Het denken in skills in plaats van in diploma’s is een belangrijke (sociale) innovatie om duurzame inzetbaarheid en intersectorale mobiliteit van iedereen mogelijk te maken. Door te focussen op skills, krijg je vraag en aanbod van werknemers duidelijker in beeld en zijn mensen breder inzetbaar. Ook is in het programma merkbaar dat professionals steeds vaker gemotiveerd zijn om te kiezen kiezen voor werk waarin de brede en maatschappelijke duurzaamheidsopgave een wezenlijk onderdeel is. Maar hoe werkt dit precies?

Opleidingscoördinator Erik Wegh neemt ons mee in het succes van het programma en vertelt ook over de voorbereidingen die nu worden getroffen voor het volgende programma in Groningen en Drenthe. Claudia van der Werff van de Provincie Noord-Holland, die afgelopen jaar het programma doorliep, vertelt over haar ervaringen. Ook de ontwikkelingen bij samenwerkingspartner UWV worden geschetst.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
23 mei 2023
Tijd
9.30 - 11.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Teammanagers of HR-managers/adviseurs of werkzaam bij de overheid of drinkwaterbedrijf
Contactpersoon WOW
Samantha Wicht
Programmacoördinator Human Capital

Wat levert de sessie op?

  • Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden laten we zien wat er mogelijk is in deze markt van schaarste.
  • Je krijgt de gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten uit (vaar)weg- en waterbeheer.
  • Er is ruim gelegenheid om met vakgenoten over de kansen- en knelpunten in je werk te praten en te kijken wat we als netwerk samen kunnen doen om de vijver te vergroten.
  • Je krijgt inzicht in wat er speelt bij je collega’s…. en hoe je morgen al een stap kan zetten in de aanpak van het vraagstuk.