Terugkijken - Open college biodiversiteit

Introductie

Biodiversiteit is vaak een onderbelicht thema binnen duurzaamheid, maar een belangrijke pijler voor het in stand houden van verschillende systemen. Een gezond ecosysteem heeft een gevarieerde samenstelling van flora en fauna, waardoor er een natuurlijke balans ontstaat. Door zaken als luchtvervuiling, stedelijke verdichting en ontbossing, neemt de biodiversiteit af en ontstaan er allerlei risico's voor de omgeving.

Matthias Koster en Bart van Eijk van WSP, een advies- en ingenieursbureau gespecialiseerd in natuurinclusief bouwen, vertelden erover in dit open college. 

Tip: kijk de video op Youtube en klik in de inhoudsopgave naar de onderdelen van jouw interesse.

Kijk het plenaire deel terug (1 uur)

Samenvatting

Matthias en Bart vertelden over hun werk als ecoloog en hoe hun internationale bureau WSP hier wereldwijd aan werkt. Ook behandelden ze biodiversiteit, wat het inhoudt, waarom het belangrijk is en hoe je het meet. Daarbij kwamen de Wet natuurbescherming aan de orde, maar ook de praktische casus Schutskoolwijk, waarin zij in een opnieuw in te richten wijk onderzoek doen naar biodiversiteit.

Sprekers

Matthias Koster

WSP

Adviseur ecologie

Bart van Eijk

WSP

Junior ecoloog

Samenwerkingspartners

Klimaatadaptatie
Terugkijken: Inleiding duurzaamheid en klimaatverandering
Duurzaamheid
Terugkijken open college Ontwikkelingen en uitdagingen voor een emissieloze bouwplaats
Duurzaamheid
Terugkijken open college Stikstof en stikstofberekeningen
Duurzaamheid
Terugblik Open college energietransitie
Klimaatadaptatie
Terugkijken college Wie betaalt klimaatadaptatie?
Circulair
Terugblik open college Circulair bouwen: van ambitie tot praktijk
Circulair
Terugkijken: open college Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)