Versterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

WOW-prijs genomineerde 2023

Versterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat is genomineerd voor de WOW-prijs 2023. Ben je benieuwd waarom dit project zo bijzonder is en waarom zij geselecteerd zijn voor meest buitengewone samenwerking? Bekijk dan dit webinar.

Waar werken jullie aan?

Ons doel is om samen met onze partners aantoonbaar de meeste duurzame dijk van Nederland te bouwen. Die vooruitstrevende instelling, daar staan we voor en geloven we in. En het houdt ons scherp om continu duurzaamheidskansen te zien. We focussen daarbij op vier thema’s: circulariteit, uitstootbeperking, biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit. We kiezen voor circulair ontwerpen en bouwen van de dijk met slim (her)gebruik van materiaal. Bij het bouwen beperken we zoveel mogelijk uitstoot door de inzet van fors veel elektrisch aangedreven materieel. Binnen de dijkversterking nemen we ook maatregelen om biodiversiteit te stimuleren en een goede ruimtelijke kwaliteit te creëren.

Onze diek van morgen

Waar staan jullie met elkaar?

De versterking van de dijk met oplossingen hergebruik van materialen, materialen uit de regio, de grootschalige inzet van elektrisch materieel en aanvullende opgaven voor natuur, recreatie, economie en verkeersveiligheid is nu in de uitvoeringsfase. De werkzaamheden worden in 2026 afgerond.

Waarom verdienen jullie het om de WOW-samenwerkingsprijs te winnen?

De ambitie en mindset om samen aantoonbaar de duurzaamste dijk te bouwen is inspirerend en leerzaam voor de partners van het project, voor andere dijkversterkingsprojecten van de waterschappen en Rijkswaterstaat en de grond-, weg-, en waterbouwsector. Uitdagingen en dilemma's die we tegenkomen bij het bouwen van de duurzaamste dijk delen we actief met ons netwerk om zo de duurzame transitie (en de nodige versnelling) van de sector te bevorderen. De WOW samenwerkingsprijs kan daar enorm aan bijdragen.

Wie werken er samen?

Het waterschap Noorderzijlvest, combinatie Waddenkwartier van Heijmans en GMB met de regionale GWW bedrijven Gebroeders Kok (Bakkeveen), Entjes BV (Slochteren), Wieringa (Bedum), Van der Wiel (Drachten). Het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de provincie Groningen, Rijkswaterstaat (namens de Programmatische Aanpak Grote Wateren), Groninger Landschap mede namens natuurorganisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Natuur en Milieufederatie Groningen, de gemeente Het Hogeland, de Duurzame Havencoalitie Lauwersoog, Arcadis, Reefsystems, Moreef en Econcrete, Rijksuniversiteit Groningen, Van Hall Larenstein.

Contactpersonen

Ate Wijnstra
Ate Wijnstra
Waterschap Noorderzijlvest
Projectmanager
Silvia Mosterd
Silvia Mosterd
Waterschap Noorderzijlvest
Omgevingsmanager