Terugblik op de kennissessie Innoveren op en rondom de A58

Samenvatting

Platform WOW organiseerde samen met Rijkswaterstaat project InnovA58 en Waterschap de Dommel een (fysieke) kennissessie over de duurzame innovaties die op het innovatieterrein van Rijkswaterstaat langs de snelweg A58 plaatsvinden. 'Denk bij innovaties ook aan de Beheer & Onderhoudsfase', gaf een van de deelnemers mee tijdens de bijeenkomst over innovaties en innoveren bij InnovA58, 30 oktober in Boxtel. 

Wies Vonck deelde namens Rijkswaterstaat welke innovaties er nu al worden uitgetest bij InnovA58. Zoals productinnovaties op en bij de innovatiestrook. Denk aan duurzame bebording, duurzame wegmarkering en obstakelvrije zonnepanelen.

Annelies Balkema lichtte namens het waterschap de watertransitie toe met uitgangspunten zoals 'wat schoon is moet schoon blijven (geen schoon water naar de rwzi)'. Vervolgens zoomde Marco Stevens in op de De WaterBank, het platform om vraag en aanbod van restwater met elkaar te verbinden.

Daarna was er ruimte om in verschillende groepen uit elkaar te gaan en themagewijs met elkaar te verkennen welke innovaties er mogelijk zijn bij een proeftuin als InnovA58 en wat hierin zou helpen.

Vervolgens brachten we een werkbezoek aan het innovatieterrein langs de A58, waar Wies Vonck en Rob Valk van Rijkswaterstaat een uitleg gaven op de testen en proeven die nu plaatsvinden.

"Bij ons in de Dommel is droogte een groter probleem dan teveel water. Dit komt omdat wij geen natuurlijke aanvoer van een rivier hebben. Wat je nu ziet, is dat het systeem compleet volstaat omdat het veel heeft geregend. Maar hoe houd je dat dan vast? In de proeftuin van InnovA58 wordt gekeken hoe je de infrastructuur zo inzet om water vast te houden. Of om water in droge periodes, bijvoorbeeld uit kanalen, kan inzetten op plekken waar het heel erg droog is."

Fabian Tijhof, dagelijks bestuurder Waterschap De Dommel

Samenvatting themasessie GWW

Bij de kennismaking hebben we tevens geïnventariseerd waar onze uitdagingen/worstelingen zitten m.b.t. verschillende soorten innovaties, en ook waar we juist al goede ervaringen mee hebben. Wat bleek: zowel voor samenwerkingsinnovaties, productinnovaties als in mindere mate procesinnovaties was ruime ervaring aanwezig, en tegelijk behoefte om daarover nog meer te leren. Met systeeminnovaties hadden aanzienlijk meer aanwezigen nog uitdagingen. We hebben vervolgens in groepjes goede voorbeelden en ervaringen uitgewisseld (betreffende de verschillende soorten innovaties), en de meest opvallende lessen en inzichten in positieve zin verzameld:

  • Daag de ‘status quo’ uit, en durf dat ook juist te blijven doen in het gesprek tussen OG en ON
  • Visualiseer je plannen (bijv. met kaarten) en geef ‘nieuwe’ thema’s (zoals water, natuur, duurzaamheid) een stem door ze letterlijk of figuurlijk aan tafel te zetten
  • Werk meer samen met ‘con-collega’s’, zeker in de GWW, en maak dat ook mogelijk bij het aanbesteden
  • Maak ruimte om af te wijken van de regels en standaarden, ook betreft inkoop
  • Bestendig ook de positieve beweging die al is ingezet (bijv. op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen / social return)
  • Benut de bouwteam samenwerkingsvorm en aanverwanten, daarmee deel je risico’s en kosten beter en heb daarbij aandacht voor zowel de business case als de nature of value case

Sprekers

Wies Vonck

Rijkswaterstaat

Projectleider Living Lab innovA58

Annelies Balkema

Waterschap De Dommel

Adviseur Beleid en Innovatie

Marco Stevens

Waterschap De Dommel

Strateeg

Lilian Marcolina

Rijkswaterstaat

Adviseur Planstudie en omgeving

Over InnovA58

Innoveren is experimenteren, onderzoeken, aanpassen en testen. Met één doel: in 2030 willen we als weg- en waterbeheerders 100% klimaatneutraal en circulair werken. Dat is een forse ambitie. InnovA58 heeft de opdracht om hier een belangrijke bijdrage aan te leveren met haar proeftuinen: innovatiestrook, de verzorgingsplaats 2.0, een symbiotisch paviljoen en een waterberging. Praktisch, concreet en vooral samen.

Want écht innoveren, dat vraagt om samenwerken, leren en kennis delen met marktpartijen, kennisinstellingen, medeoverheden én de eigen organisatie. Rijkswaterstaters door heel het land kunnen gebruik maken van de ervaringen bij InnovA58, maar zeker ook andere weg- en waterbeheerders. Waterschap De Dommel heeft recent en naar tevredenheid een innovatie uitgetest in de proeftuin. Een mooie praktijkervaring die ook aan bod komt op 30 oktober.

InnovA58 deelt graag haar ervaringen: wat zijn de mogelijkheden bij het project, wanneer zijn ideeën geschikt voor de proeftuinen en hoe worden innovaties na een proefperiode verder gebracht? Welke resultaten zijn al behaald?

Samenwerkingspartners