Jaaroverzicht 2022

Op weg naar duurzame infra in Noord-Brabant - 21 november

Platform WOW organiseerden in 2022 maar liefst 87 activiteiten voor (vaar)weg- en waterbeheerders. Dit deden we in samenwerking met tientallen partners uit het netwerk. Enthousiaste organisaties en professionals droegen bij aan dit mooie (samenwerk-)jaar. Je kunt de meeste activiteiten (nog eens) terugkijken. 

Januari

12 januari: Lunchlezingen Platform Bruggen: datagedreven assetmanagement door de provincie Noord-Brabant
14 januari: Community of Practice Assetmanagement groep 1
17 januari: Community of Practice Omgevingsmanagement 
18 januari: Kennissessie Het aanleggen en beheren van duurzame oevers
19 januari: Community of Practice Assetmanagement groep 2
24 januari: Community of Practice Informatiemanagement 
24 januari: Community of Practice Innovatie 
25 januari: Community of Practice Waterkwantiteit 
26 januari: Lunchlezing Bruggen datagedreven assetmanagement ProRail en KLM
27 januari: Community of Practice Waterkwaliteit- en kwantiteit 
27 januari: Brugdialoog: Langetermijnplannen in de infra 

Februari 

9 februari: Lunchlezing Bruggen: datagedreven assetmanagement Vlaanderen en Nijmegen
10 februari: Week van de Circulaire Economie - duurzame infra workshops Circulariteit
15 februari: Community of Practice Vaarwegbeheer 
24 februari: Brugdialoog Gebundeld aanbesteden in de infra 

Maart 

9 maart: Emissieloos Bouwen Wat levert het op in de praktijk?
11 maart: Bijeenkomst over het fietsbelevingsonderzoek 
16 maart: Lunchlezing Bruggen: toepassen van hulpconstructies
29 maart: Emissieloos Bouwen: wat levert het op te duur of uiteindelijk een koopje?
30 maart: Lunchlezing Bruggen: afsluiten binnenstad Utrecht en 'kort maar hevig' aanpak A12
31 maart: Brugdialoog beveiligen van bruggen in onzekere tijden
31 maart: Beurstour over de Intertraffic

April 

4 april: Community of Practice Waterkwantiteit 
5 april: Community of Practice Innovatie 
6 april: Community of Practice Assetmanagement groep 1
7 april: Community of Practice Waterkwaliteit- en kwantiteit 
7 april: Startbijeenkomst Club van 25
11 april: Community of Practice Omgevingsmanagement
13 april: Lunchlezing Bruggen Slopen en hergebruiken
13 april: Community of Practice Informatiemanagement 
14 april: IFD-dialoog Overijssel
14 april: Community of Practice Assetmanagement groep 2
19 april: Emissieloos Bouwen: wat levert het op? Slimmer inkopen en aanbesteden
21 april: Symposium Hansje Brinker 
22 april: Internationaal Water webinarreeks 2022: Climate adaptation - an overview 
22 april: Open college Smart Mobility: State of the Art Smart Mobility
22 april: Bijeenkomst Bedienplek van de toekomst 
25 april: Community of Practice Vaarwegbeheer 
29 april: Open college Smart Mobility: Praktisch doen

Mei

12 mei: SlimCirculair: duurzame innovatiedag voor opdrachtgevers
20 mei: Open college Smart Mobility: Verkeer en evenementen
20 mei: Internationaal Water webinarreeks 2022 - Water resilient infrastructure: comparing Canada and the Netherlands 
25 mei: Brugdialoog Highlights Infra5Daagse
31 mei: Community of Practice Assetmanagement

Juni 

1 juni: Lunchlezing Bruggen: Bouwen met vlas op de floriade
3 juni: Open college Smart Mobility: Multimodaal netwerkkader
17 juni: Open college Smart Mobility: Krachtenbundeling
21 - 24 juni: Technasium Festival Hackaton + eindevent 'Technasium to the rescue'
22 juni: Community of Practice Informatiemanagement
24 juni: Community of Practice Assetmanagement
24 juni: Open college Smart Mobility: Digitalisering Mobiliteitsdata
27 juni: Community of Practice Omgevingsmanagement 

Juli 

1 juli: Open college Smart Mobility: Investeringstijdlijn voor verkeersmanagements assets
8 juli: Open college Smart Mobility: Toepassingsmogelijkheden Mobiliteitsdata
8 juli: Webinar Machinerichtlijn Beweegbare Bruggen

Augustus

26 augustus: Open college Smart Mobility: Hebben organisaties ook een reptielenbrein? Over omgaan met veranderingen

September 

1 september: Community of Practice Innovatie 
2 september: Open college Smart Mobility: De transitie naar een duurzamer mobiliteitssysteem en multimodaliteit
9 september: Open college Smart Mobility: Publiek-private samenwerking bezien vanuit private hoek
15 september: Bijeenkomst Club van 25
15 september: Internationaal Water webinarreeks 2022 - Harnessing data to make the water system more robust 
16 september: Open college Smart Mobility: Crowd management in Amsterdam
16 september: Symposium Machinerichtlijn Beweegbare Bruggen
19 september: Community of Practice Waterkwantiteit 
28 september: Community of Practice Vaarwegbeheer 
29 september: Brugdialoog Digital Twin 
30 september: Open college Smart Mobility: ontwikkelingen en integraliteit van de laadinfrastructuur

Oktober

5 oktober: Lunchlezing Bruggen toepassen van nieuwe normen op bestaande kunstwerken
12 oktober: Community of Practice Assetmanagement
12 oktober: Dag van de Circulariteit 
14 oktober: Open college Smart Mobility: Mens - Voertuig - Gedrag
21 oktober: Open college Smart Mobility: Bijdrage aan duurzame leefomgeving vanuit infrastructurele asset
21 oktober: Internationaal Water webinarreeks 2022 - Riparian management led by the landscape 
25 oktober: Infra Innovatie Marktdag Noord 

November

31 oktober - 4 november: Week van de WOW-factor
31 oktober - 4 november: Meeloopdagen
2 november: Lunchlezing Bruggen: Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK)
10 november: Bijeenkomst Club van 25 
15 november: Bijeenkomst over het fietsbelevingsonderzoek
15 november: Presentatie Belevingsonderzoek Recreatievaart
18 november: Internationaal Water webinarreeks 2022 - Circular water in a built environment 
21 november: KCI bijeenkomst: Op weg naar duurzame infra in Noord-Brabant
24 november: Community of Practice Waterkwantiteit 
24 november: Brugdialoog: Personeelstekort 

December

12 december: MKI kennissessie 
13 december: MKI kennissessie 
16 december: Internationaal Water webinarreeks 2022 - How to start and maintain the transition that is needed