Presentaties en roadmaps: Op weg naar duurzame infra in Noord-Brabant

De weg vooruit naar duurzame infra

Brabantse gemeenten verzamelden zich op maandag 21 november in het provinciehuis in Den Bosch voor de bijeenkomst ‘Op weg naar duurzame infra in Noord-Brabant’, georganiseerd door INDUSA, het Interprovinciaal Overleg, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Platform WOW.

Het Rijk, de medeoverheden en de markt hebben samen roadmaps ontwikkeld om de route naar klimaatneutrale en circulaire infra te bewegwijzeren. Nu is het zaak dat we als publieke opdrachtgevers ook echt samen aan de slag gaan. 

Als publieke opdrachtgevers hetzelfde van bedrijven vragen

Samen met gedeputeerde Suzanne Otters verwelkomde Carla Vosmaer van INDUSA de deelnemers. Hun boodschap: zoek elkaar op in de regio en versterk je netwerk via INDUSA. De middag beoogde vooral om praktische handvatten te bieden voor de verduurzaming. Om de markt te stimuleren is het nodig dat de publieke opdrachtgevers hetzelfde van de bedrijven vragen. Op de sheets van Carla is meer informatie over INDUSA te vinden. Tekenaar Steven Bouwens zorgde tussendoor en aan het slot voor een gewaardeerd visueel verslag.

Carla Vosmaer

Provincie Noord-Brabant

Contractmanager Team Onderhoud / Adviseur verduurzaming Infra

Carla Vosmaer

Roadmaps

Drie programmamanagers van Rijkswaterstaat presenteerden vervolgens de roadmaps voor de werkterreinen Wegverharding, Kunstwerken, en Weg,- Dijk- en Spoormaterieel. Van elke roadmap bestaat ook een samenvatting in één A4, waarin o.a. staat wat er per werkterrein nu al kan om te verduurzamen.

Verminderen impact van wegverharding - Ludo Hennissen

Ludo Hennissen werkt aan de vermindering van de impact van wegverharding. Dat kan bijvoorbeeld door het verlengen van de levensduur van asfalt (in de onderhoudcyclus), het hergebruik van asfalt en het inzetten van asfaltmengsels met een langere levensduur (bij aanleg). Ludo: ‘Pas vooral bij elke aanbesteding duurzaamheidseisen toe. Mijn missie is om van EGO naar een duurzaam ECO-systeem te komen: emissieloos, circulair ondernemen.’  Bekijk hier de sheets van Ludo Hennissen

Ludo Hennissen

Rijkswaterstaat

Project- Programmamanager bij Rijkswaterstaat

Ludo Hennissen

Werkterrein Kunstwerken - Maya Sule

Het werkterrein Kunstwerken gaat o.a. over bruggen, viaducten, tunnels, sluizen en stuwen. Maya Sule stelde de deelnemers voor om prikkelende vragen te stellen aan de hand van de R-ladder: ‘Is een kunstwerk echt nodig? Is een uitvoering mogelijk met minder of met andere materialen, bijvoorbeeld hout? Is een uitvoering mogelijk waarbij er later delen kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt? En als een kunstwerk wordt gesloopt, vraag dan of het zo kan worden gesloopt dat er zo veel mogelijk geschikt blijft voor hergebruik.’ Bekijk de sheets van Maya Sule

Maya Sule

Rijkswaterstaat

Programmamanager Transitiepad Kunstwerken

Maya Sule

Schoon en emissieloos bouwmaterieel - Dik de Weger

Schoon en emissieloos bouwmaterieel is het onderwerp van Dik de Weger, die daarmee ‘het klimaat dient, de biodiversiteit en de schone lucht.’ Dik riep de aanwezigen op om de ingroei van emissieloos materieel te stimuleren. In een tabel is per periode aangegeven waar het materieel aan moet voldoen. ‘De tabel laat zien dat RWS al in 2028 voor de lichte categorieën emissieloos materieel eist in onze projecten. We hopen dat zo veel mogelijk publieke opdrachtgevers dit gaan overnemen zodat er druk ontstaat op de markt.’ Bekijk de sheets van Dik de Weger

Dik de Weger

Rijkswaterstaat

Programmamanager Transitiepad Bouwplaats en Bouwlogistiek

Dik de Weger

World Café en Vissenkom

Tijdens het interactieve deel van de bijeenkomst, waarvoor veel ruimte was gemaakt, gingen de deelnemers aan tien tafels van het World Café en daarna in een Vissenkom met elkaar in gesprek. Onderwerpen waren o.a. praktische toepassing van de roadmaps, de regionale beton- en asfaltketens van BouwCirculair en de vertaling naar inkoop- en contractdocumenten. Twee Brabantse gemeenten vertelden over hun duurzame voorbeelden. Bas Drijvers ging in op de inzet van emissieloos materieel in het Eindhovense en op het toepassen van circulair asfalt.

Ruud Jansen en Ineke Andries van de gemeente Dongen kregen veel positieve reacties op hun praktijkvoorbeeld van het uitvragen met lagere MKI-waarden. Bij de reconstructie van een standaardweg van 150 meter – klinkers vervangen, betonbuizen vervangen en nieuwe inrichting – leidde de duurzame uitvraag tot een besparing van maar liefst 52 ton CO2. Het project bleef daarbij binnen het bestaande krediet. Een LCA-deskundige is ingehuurd om alles wat aangeboden werd, onafhankelijk te laten verifiëren. Ook achteraf is alles onafhankelijk getoetst, door BouwCirculair. Voor meer uitleg biedt Ruud aan om bij collega-gemeenten te komen presenteren: ‘Kennis krijgt pas een meerwaarde als je het kan delen!’

Overzicht van het visuele verslag van deze dag

Samenwerkingspartners

KCI
Voorbeeldprojecten en roadmaps: Op weg naar duurzame infra in Gelderland, Overijssel en Flevoland
KCI
Voorbeelden en roadmaps: Op weg naar duurzame infra in Groningen, Fryslân en Drenthe