Terugkijken: Open college Krachtenbundeling bij slimme en duurzame mobiliteit

Introductie

Op vrijdag 17 juni gaven Floris Bakermans van AT Osborne en Alex Smienk van de Provincie Overijssel een open college over het programma Krachtenbundeling bij slimme en duurzame mobiliteit. Je kunt het open college hieronder terugkijken.

Inhoudsopgave

Klik op de link om naar het betreffende fragment te gaan.

00:00:00 - intro
00:02:00 - Floris Bakermans en Alex Smienk stellen zich voor
00:10:05 - Inventariseren uitdagingen van deelnemende wegbeheerders
00:23:24 - Uitleg programma Krachtenbundeling (Floris)
00:48:26 - Meer samenhang en samenwerking in regio Oost (Alex)
00:59:00 - Wie is wie in het programma Krachtenbundeling?
01:07:53 - Samen aan de slag met een praktijkchallenge mbv Mentimeter
01:46:13 - Wrap up

Kijk het open college terug (zie ook inhoudsopgave)

Samenvatting

Het programma Krachtenbundeling Smart Mobility is in 2018 opgericht door het Rijk, provincies, de G5 en metropool- en vervoerregio’s. Het doel: samen integraal werken, meer massa maken, smart mobility inzetten op de opgaven waar we met elkaar verantwoordelijk voor zijn én opschalen. 

"Er gebeurden al veel goede dingen, maar te versnipperd, vrijblijvend en kleinschalig," vertelt Floris. "In de Krachtenbundeling zorgen we voor meer samenhang en slagkracht."

In het college vertelt Floris vanuit het landelijke programma, en Alex als regiocoördinator Oost, wat er in de verschillende inhoudelijke clusters en regio's gebeurt. Denk aan het op orde brengen van de publieke data middels Regionale Datateams, lancering NTM en 850 iVR's, een gezamenlijke Human Capital agenda en meer. Ook krijg je namen en rugnummers en tips hoe jij als wegbeheerder gebruik kunt maken van de Krachtenbundeling om een stap verder te komen in jouw opgaven.

Openstaande Q&A

Vraag: Er wordt veel gesproken over Human Capital agenda, maar hoe kan AI bijv. bijdragen aan de oplosbaarheid van deze agenda. Stelling: Human & Artificial Capital agenda - getting things done en niet blijven hangen in wat niet kan of lukt!

Antwoord Floris: Interessant om te verkennen op welke manier dat zou kunnen. Door het bundelen van krachten en samenwerking tussen overheden (én met markt en kennisinstellingen) willen we data en digitalisering inzetten om niet alles maar de juiste te dingen met de schaarse mensen die er zijn: hierbij sluiten we aan op 4 samenwerkingsprincipes krachtenbundeling:

  • We werken zoveel mogelijk als één overheid (naar markt en eindgebruikers)
  • We pakken het slim aan (en doen geen dingen dubbel)
  • We leren samen (bv ook op het gebied hoe we met AI bijdrage aan Human Capital vraagtsuk kunnen leveren: suggesties zijn welkom!!)
  • We kunnen het aan (qua mensen: daartoe voorgaande 3 punten belangrijk, evenals separate landelijke Human Capital Aanpak die we toepassen)

Vraag: Hoe kan je maatschappelijk human capital mobiliseren? Niet meer als overheid voor burgers het willen regelen, maar het regelen door burgers stimuleren? Handjes los en focus op het managen van chaos? 

Antwoord Floris: Goed punt. Uit ervaring is gebleken dat er veel kennis, kracht en expertise zit bij burgers en marktpartijen, maar dat regie en samenwerking nodig is en blijft om aan te sluiten bij het vorige antwoord. Volgens mij is het dus én/én.

Sprekers

Floris Bakermans
Floris Bakermans
AT Osborne
Programmasecretaris Smart Mobility Gezamenlijke Overheden
Alex Smienk
Alex Smienk
Provincie Overijssel
Adviseur - projectleider verkeersmanagement

Samenwerkingspartners

Smart Mobility
Terugblik Open college Smart Mobility: State of the Art
Smart Mobility
Terugkijken: Open college Smart Mobility, praktisch doen!
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility: verkeer en evenementen
Smart Mobility
Terugkijken: open college Mobiliteitsvernieuwing en de rol van digitalisering
Smart Mobility
Terugblik open college Investeringstijdslijn voor verkeersmanagement assets
Smart Mobility
Terugblik open college Samenwerkingsagenda Smart Mobility (LVMB)
Smart Mobility
Terugblik Open college - Hebben organisaties ook een reptielenbrein? Over omgaan met veranderingen
Smart Mobility
Terugblik open college: De transitie naar een duurzamer mobiliteitssysteem en multimodaliteit
Smart Mobility
Terugblik open college: Publiek-private samenwerking bezien vanuit private hoek
Smart Mobility
Terugblik open college Crowd management in Amsterdam
Smart Mobility
Terugblik Open college: ontwikkelingen en integraliteit van de laadinfrastructuur
Smart Mobility
Terugblik open college Mens - Voertuig - Gedrag