Terugblik Open college Smart Mobility: State of the Art

Anno 2022

Op vrijdag 22 april trapte Serge van Dam, topadviseur bij Rijkswaterstaat, de nieuwe open collegereeks Smart Mobility van 2022 af tijdens een live bijeenkomst in het provinciehuis in Haarlem.

Als inleiding op de collegereeks Smart Mobility ging hij in vogelvlucht langs belangrijke actualiteiten zoals het Klimaatakkoord en COVID19 en de versnellingen die als gevolg daarvan optreden. Daarnaast behandelde hij de drie essentiele componenten: 

  • Technologie in mobiliteit
  • Mensen en gedrag
  • Data

Spreker

Serge van Dam

Rijkswaterstaat

Topadviseur verkeersmanagement

Samenwerkingspartners

Smart Mobility
Terugkijken: Open college Smart Mobility, praktisch doen!
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility: verkeer en evenementen
Smart Mobility
Terugkijken: Open college Krachtenbundeling bij slimme en duurzame mobiliteit
Smart Mobility
Terugkijken: open college Mobiliteitsvernieuwing en de rol van digitalisering
Smart Mobility
Terugblik open college Investeringstijdslijn voor verkeersmanagement assets
Smart Mobility
Terugblik open college Samenwerkingsagenda Smart Mobility (LVMB)
Smart Mobility
Terugblik Open college - Hebben organisaties ook een reptielenbrein? Over omgaan met veranderingen
Smart Mobility
Terugblik open college: De transitie naar een duurzamer mobiliteitssysteem en multimodaliteit
Smart Mobility
Terugblik open college: Publiek-private samenwerking bezien vanuit private hoek
Smart Mobility
Terugblik open college Crowd management in Amsterdam
Smart Mobility
Terugblik Open college: ontwikkelingen en integraliteit van de laadinfrastructuur
Smart Mobility
Terugblik open college Mens - Voertuig - Gedrag