Terugkijken: open college Mobiliteitsvernieuwing en de rol van digitalisering

Introductie

Op vrijdag 24 juni gaven Noor van de Brink (Min I&W) en Alex Smienk (Provincie Overijssel en RDT Oost Nederland) een online open college over Mobiliteitsvernieuwing en de rol van digitalisering daarbij.

Je kunt het hieronder terugkijken. 

Inhoudsopgave

Klik op de link om direct naar het betreffende onderdeel in de video te gaan.

00:00:00 - Intro
00:04:12 - Noor van den Brink en Alex Smienk stellen zich voor
00:07:59 - Inventarisatie van het 'publiek': opgaven en uitdagingen
00:13:25 - Noor van den Brink over digitaal zicht en informatietechnologie - hoe gaan we alles wat er al ligt opschalen en impact geven?
01:14:41 - Data voor digitaal zicht
01:40:10 - Landelijk voorbeeldenboek digitalisering (Alex Smienk)

Kijk het open college terug

Samenvatting

Noor trapte het college af met een uitleg van het ecosysteem, dat het Ministerie van I&W samen met een groot aantal stakeholders aan het opzetten is om alles wat er op het gebied van data en slimme verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing is slim bij elkaar te brengen. Enerzijds door te kijken naar use cases en aan de andere kant door het netwerk versterken.

Alex gaf daarbij de praktische vertaling vanuit de regio Oost, waar hij als lid van het regionaal datateam Oost-Nederland verantwoordelijk is voor de doorvertaling van de landelijke afspraken naar alle overheden.

Later in het college (zie ook inhoudsopgave) ging Noor in op 'Digitaal zicht', ofwel het bij elkaar brengen van alle data die nodig zijn om slimme toepassingen te bouwen. 

Als laatste vertelde Alex Smienk over het landelijk voorbeeldenboek digitalisering (binnenkort beschikbaar via datapedia.nl). Dat is een overzicht van bestaande datatoepassingen die gemeenten, provincies en andere wegbeheerders kunnen overnemen voor hun eigen opgaven.

Sprekers

Noor van den Brink

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Innovation Officer - Smart Mobility - Smart Cities

Alex Smienk

Provincie Overijssel

Adviseur - projectleider verkeersmanagement

Samenwerkingspartners

Smart Mobility
Terugblik Open college Smart Mobility: State of the Art
Smart Mobility
Terugkijken: Open college Smart Mobility, praktisch doen!
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility: verkeer en evenementen
Smart Mobility
Terugkijken: Open college Krachtenbundeling bij slimme en duurzame mobiliteit
Smart Mobility
Terugblik open college Investeringstijdslijn voor verkeersmanagement assets
Smart Mobility
Terugblik open college Samenwerkingsagenda Smart Mobility (LVMB)
Smart Mobility
Terugblik Open college - Hebben organisaties ook een reptielenbrein? Over omgaan met veranderingen
Smart Mobility
Terugblik open college: De transitie naar een duurzamer mobiliteitssysteem en multimodaliteit
Smart Mobility
Terugblik open college: Publiek-private samenwerking bezien vanuit private hoek
Smart Mobility
Terugblik open college Crowd management in Amsterdam
Smart Mobility
Terugblik Open college: ontwikkelingen en integraliteit van de laadinfrastructuur
Smart Mobility
Terugblik open college Mens - Voertuig - Gedrag