Terugblik open college Mens - Voertuig - Gedrag

Over voertuigbestuurders, geautomatiseerde voertuigen en de interactie

Introductie

Op vrijdag 14 oktober september gaf dr. Ilse Harms een open college in Haarlem over 'Mens, voertuig en gedrag'. Daarbij ging ze in op de voertuigbestuurders, geautomatiseerde voertuigen en de interactie hiertussen.

Het verkeer staat bol van gedrag van mensen. Met de introductie van voertuigen die delen van een route zelf kunnen rijden gaan ook voertuigen gedrag vertonen. Ilse Harms is in 2021 gepromoveerd op het onderwerp verkeerspsychologie en werkt als senior adviseur Human Factors & Vehicle Automation bij RDW. 

In dit college nam ze de aanwezigen in vogelvlucht mee in het gedrag van mensen in het verkeer. Daarna zoomde ze in op voertuigautomatisering en wat dit betekent voor de interactie met mensen, die zowel in het voertuig kunnen zitten als medeweggebruiker kunnen zijn.

Hieronder kun je de sheets downloaden.

Spreker

Ilse Harms
Ilse Harms
RDW
Lead Human Factors & Vehicle Automation

Samenwerkingspartners

Smart Mobility
Terugblik Open college Smart Mobility: State of the Art
Smart Mobility
Terugkijken: Open college Smart Mobility, praktisch doen!
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility: verkeer en evenementen
Smart Mobility
Terugkijken: Open college Krachtenbundeling bij slimme en duurzame mobiliteit
Smart Mobility
Terugkijken: open college Mobiliteitsvernieuwing en de rol van digitalisering
Smart Mobility
Terugblik open college Investeringstijdslijn voor verkeersmanagement assets
Smart Mobility
Terugblik open college Samenwerkingsagenda Smart Mobility (LVMB)
Smart Mobility
Terugblik Open college - Hebben organisaties ook een reptielenbrein? Over omgaan met veranderingen
Smart Mobility
Terugblik open college: De transitie naar een duurzamer mobiliteitssysteem en multimodaliteit
Smart Mobility
Terugblik open college: Publiek-private samenwerking bezien vanuit private hoek
Smart Mobility
Terugblik open college Crowd management in Amsterdam
Smart Mobility
Terugblik Open college: ontwikkelingen en integraliteit van de laadinfrastructuur