Terugkijken: Lunchlezing Bruggen, toepassen van hulpconstructies

Reeks: Bereikbaar, beschikbaar en veilig zo kan het ook!

Over deze lezing

Op 16 maart vond de eerste lezing in de reeks 'Bereikbaar, beschikbaar en veilig, zo kan het ook!' plaats met als onderliggende thema het toepassen van hulpconstructies. Je kunt nu de lezing terugkijken en de presentaties inzien.

Samenvatting

Rijkswaterstaat Opdrachtgeversbehoefte

Vanuit het opdrachtgeversperspectief, als behoeftesteller, heeft Willem de Bont (Bureau de Bont) namens Arie de Groot (Rijkswaterstaat) verwoord wat de incentives voor Opdrachtgevers zijn om te kiezen voor een oplossing als hulpbruggen. Bovenaan de lijst staat “veiligheid boven alles”. Ook beschikbaarheid van het netwerk en het beperken van de verkeershinder zijn cruciaal in de afweging. RWS omarmt initiatieven om innovaties vanuit de markt mogelijk te maken. Ook tijdens de vragenronde tijdens de lunchlezing werd wederom vanuit opdrachtgeversperspectief bevestigd hoe belangrijk het is om de markt vroegtijdig te betrekken bij dergelijke vraagstukken.  

KWS

Vanuit KWS heeft Gert de Haan een toelichting gegeven op de HUGO (Hulpconstructie bij Groot Onderhoud). De HUGO is ontwikkeld tussen KWS en Rijkswaterstaat. Het betreft een tijdelijke lichtgewicht composiet hulpbrug, die toepasbaar is waar gewicht een issue is, snel is te demobiliseren en waarmee de veiligheid wordt geborgd voor de weggebruiker en binnen het werkvak onder de hulpbrug.

Janson Bridging

John Kerkhoff heeft een toelichting gegeven op de aanpak en producten van Janson Bridging. Janson Bridging is een verhuurder (en verkoper) van modulaire bruggen in Europa en levert standaard brugoplossingen.

De nadruk hierin ligt echt op standaardisatie. De boodschap richting opdrachtgevers is dan ook om voor standaardisatie te kiezen, juist dan kan er een betere invulling worden gegeven aan IFD (Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen). Wees daarom realistisch in het eisenpakket wat tijdelijk nodig is en stel geen architectonische eisen. Belangrijk hierin is om vooral het gesprek aan te gaan om te komen tot een oplossing die de behoefte invult.

Lezing terugkijken

Sprekers

John Kerkhoff
John Kerkhoff
Janson Bridging BV
Manager Rental & Sales Europe
Willem de Bont
Willem de Bont
BdB Groep b.v.
Eigenaar
Gert de Haan
Gert de Haan
KWS Infra
Projectmanager

Samenwerkingspartners

Assetmanagement
Terugkijken: Lunchlezing Bruggen over innovatief, voorspellend en kostenbesparend onderhoud in de praktijk
Bruggen
Terugkijken: lunchlezing Bruggen over hergebruik in het SBIR-proces
Bruggen
Terugkijken lunchlezing Bruggen: Biobased en adaptief bouwen in het SBIR-proces Circulaire viaducten
Bruggen
Terugkijken Lunchlezing Bruggen: Boogviaducten en adaptief bouwen in het SBIR-proces Circulaire viaducten
Bruggen
Terugkijken lunchlezing Bruggen: datagedreven assetmanagement door de provincie Noord-Brabant
Bruggen
Terugkijken: lunchlezing Bruggen datagedreven assetmanagement ProRail en KLM
Bruggen
Terugblik Lunchlezing Bruggen: datagedreven assetmanagement Vlaanderen en Nijmegen
Bruggen
Terugkijken: Lunchlezing Bruggen, afsluiten binnenstad Utrecht en 'kort maar hevig' aanpak A12
Bruggen
Kijk terug: Lunchlezing Bruggen, Slopen! En hergebruiken.
Assetmanagement
Kijk terug: Lunchlezing Toepassen van nieuwe normen op bestaande kunstwerken
Assetmanagement
Kijk terug: Lunchlezing Bruggen over de Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK)
Assetmanagement
Terugkijken: Lunchlezing Bruggen, hoe houden we het leuk bij arbeidsmarktkrapte?