Terugblik Lunchlezing Bruggen: datagedreven assetmanagement Vlaanderen en Nijmegen

Over deze lezing

Op 9 februari sloten we de mini-reeks over datagedreven assetmanagement af met een lezing van de Vlaamse infrastructuurbeheerder en de gemeente Nijmegen. Je kunt hieronder de video terugkijken en de presentaties inzien. 

"Eerst houden, dan bouwen"

Bram Leus van De Vlaamse Waterweg, beheerder waterwegen in Vlaanderen licht toe welke stappen er zijn gezet n.a.v. tekorten in de onderhoudsbudgetten vs. de onderhoudsbehoefte.  Op basis van de nota “eerst houden, dan bouwen” is een aantal jaar geleden in Vlaanderen politieke urgentie gecreëerd om te investeren in het onderhoud van de Vlaamse infrastructuur.

Dit heeft geleid tot twee trajecten die tot nu toe mooie resultaten opleveren: bestuurders onderschrijven het belang van regulier onderhoud en hebben inzicht gekregen in de onderhoudsachterstand en en vervangingsopgave. Daarnaast is het assetmanagement volwassener geworden door het opzetten van een assetmanagementstrategie. 

Gemeente Nijmegen besteedt steeds meer assetmanagement uit

Kees Vos van de gemeente Nijmegen vertelt onder andere over een impactvolle transitie in het beheren van hun assets: ze willen van technisch beheer naar ambitiegericht beheer. Want, de gemeente wil zich juist verder terugtrekken en meer onderdelen van het assetmanagement in de markt leggen. Dit betekent een cultuurverandering waar mensen echt in meegenomen moeten worden. Bovendien is dit een uitdaging gezien de krapte in de arbeidsmarkt. De vraag aan marktpartijen is of ook zij de verschuiving kunnen maken van alleen uitvoeren naar meer adviseren en ondersteunen van hun opdrachtgevers. Kan de markt dat aan? 

Lunchlezingen Bruggen

In de reeks lunchlezingen over bruggen krijg je innovatieve inzichten en praktijkvoorbeelden uit eerste hand van professionals uit het netwerk aangereikt. Hierbij staat de inhoud centraal: wat en hoe? We maken een vertaalslag naar jouw werk: waar begin je en welke ingrediënten heb je hiervoor nodig? Georganiseerd door Platform Bruggen en Platform WOW.

Lezing terugkijken (59 min.)

Sprekers

Kees Vos

Gemeente Nijmegen

Productgroepeigenaar contractmanagement

Bram Leus

De Vlaamse Waterweg

Deskundige asset management

Samenwerkingspartners

Assetmanagement
Terugkijken: Lunchlezing Bruggen over innovatief, voorspellend en kostenbesparend onderhoud in de praktijk
Bruggen
Terugkijken: lunchlezing Bruggen over hergebruik in het SBIR-proces
Bruggen
Terugkijken lunchlezing Bruggen: Biobased en adaptief bouwen in het SBIR-proces Circulaire viaducten
Bruggen
Terugkijken Lunchlezing Bruggen: Boogviaducten en adaptief bouwen in het SBIR-proces Circulaire viaducten
Bruggen
Terugkijken lunchlezing Bruggen: datagedreven assetmanagement door de provincie Noord-Brabant
Bruggen
Terugkijken: lunchlezing Bruggen datagedreven assetmanagement ProRail en KLM
Bruggen
Terugkijken: Lunchlezing Bruggen, toepassen van hulpconstructies
Bruggen
Terugkijken: Lunchlezing Bruggen, afsluiten binnenstad Utrecht en 'kort maar hevig' aanpak A12
Bruggen
Kijk terug: Lunchlezing Bruggen, Slopen! En hergebruiken.
Assetmanagement
Kijk terug: Lunchlezing Toepassen van nieuwe normen op bestaande kunstwerken
Assetmanagement
Kijk terug: Lunchlezing Bruggen over de Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK)
Assetmanagement
Terugkijken: Lunchlezing Bruggen, hoe houden we het leuk bij arbeidsmarktkrapte?