Terugkijken lunchlezing Bruggen: datagedreven assetmanagement door de provincie Noord-Brabant

Inhoud

Op woensdag 12 januari organiseerden we samen met Platform Bruggen de eerste lunchlezing in de reeks van drie over datagedreven assetmanagement.

Het onderwerp was Een Brabantse blik: van inspectie naar dashboard. Provincie Noord-Brabant, Royal HaskoningDHV en Sweco lichtten hun gezamenlijke beheersysteem met een duidelijk en inzichtelijk dashboard toe. Ieder vanuit de eigen rol: als eigenaar van het areaal, uitvoerder van inspecties en bouwer van het dashboard.

Kijk hieronder de hele lunchlezing terug.

Oproep: Meld je aan voor de werkgroep 'Samen grip op ons areaal'

De lunchlezing was ook de start van de nog samen te stellen werkgroep 'Samen grip op ons areaal'. Hierin bundelen 25 Nederlandse brugbeheerders hun krachten om de bruggen in hun areaal en de staat hiervan in beeld brengen en een meerjarige prognose ten behoeve van de instandhouding hiervan te ontwikkelen. 

Meer info en aanmelden: Samen grip op ons areaal

Kijk de lunchlezing terug (1 uur)

Sprekers

Janus Hermans
Janus Hermans
Provincie Noord-Brabant
Themabeheerder Civiele kunstwerken
Jos Reinders
Jos Reinders
Royal HaskoningDHV
Sr. projectleider / kennisveldcoordinator kunstwerken
Ben Visser
Ben Visser
Sweco
Projectmanager Assetmanagement Kunstwerken

Samenwerkingspartners

Hoe betrouwbaar zijn die CO2 gegevens van de leveranciers en uit welk jaar put je de informatie? (hoe borg je de actuele informatie)

Trevor Verberne: De basis data is DuboCalc en de data is geüpdate met 'geverifieerde' data van leveranciers.

De data van DuboCalc zegt niet iets over uit welk jaar de informatie komt. Check je altijd nog bij de leverancier?

Trevor Verberne: Als één van de leveranciers beschikt over deze data wel. Anders is Dubocalc het uitgangspunt. Door deze data te gebruiken daag je de markt ook weer uit om de data te updaten.

Nu neem je één leverancier. Wat doe je als een aannemer met een andere leverancier komt? Ga je dan hercalculeren of ga je er vanuit dat het verschil (te) klein is?

Sander Lubberhuizen: We gaan drie tot vier keer tijdens de loop van een project een calculatie uitvoeren. Hierbij gebruiken we steeds de CO2 data die wij voor handen hebben. Bij de initiatieffase (bij de opdracht vanuit de interne organisatie, bij VO/DO, het bestek worden calculaties uitgevoerd). Maar als de aannemer na aanbesteding met andere producten komt die beter zijn dan moeten we die toepassen. Dan komen die gegevens bij de nacalculatie in beeld. We hebben dan ook gelijk de werkelijke CO2 uitstoot van het werk. Door de koppeling met de calculatiesoftware, die we ook gebruiken bij de termijnafhandeling, krijgen we altijd actuele info.

In je calculatie ga je uit van de CO2 uitstoot bij productie van onderdelen, kijk je ook of er verschil zit in de aanleg/uitvoerfase?

Trevor Verberne: Ja, transport en aanleg zit in het materieel.

Opmerking deelnemer: aan het einde van je werk, bij oplevering, kun je ook nog een keer calculeren. Dan neem je ook eventuele wijzigingen die in de uitvoering zijn doorgevoerd mee.

Opmerking deelnemer: Ook in fase 3 kun je wel nog een referentie MKI meenemen bij de aanbesteding. Heb nu een project wat al in die fase zit. Idd niet zo heel veel speelruimte meer, maar heb wel nog met de beheerder besproken dat er alternatieve asfaltmengsels ingediend mogen worden. Dus zo kun je op "rijdende treinen" toch nog wel wat invloed uitoefenen!

Sander Lubberhuizen: Ja, dat klopt dat is een goede manier. We zijn hier nu mee bezig in een bouwteam.

Hoe borg je de CO2 uitstoot tijdens en na afronding van het project? Ik weet dat bij de MKI waardeberekening op voorhand wordt berekend, maar nooit achteraf. Dus ik vind dat dan een 'wassen neus', want theoretisch kan alles.

Sander Lubberhuizen: We gebruiken de data die op dat moment voorhanden is en is 'geverifieerd'. 

Is deze monitor vooral te gebruiken per project of ook om het totale areaal van een gemeente inzichtelijk te maken?

Sander Lubberhuizen: Met de stamgegevens zou je inderdaad een koppeling kunnen maken met je areaal. Hier worden momenteel CO2 kengetallen voor gemaakt. De basis gedachte is om uit te gaan van projecten. Door alle projecten bij elkaar op te tellen heb je een beeld wat je als organisatie doet. Je moet er alleen wel rekening mee houden dat je per jaar verschillende projecten en volumes hebt. Je kunt dan moeilijk zeggen dat je jaarlijks x ton CO2 minder wil uitstoten. De referentie moet je leggen met CO2 data uit 1990. Immers we willen 50% minder CO2 uitstoten tov 1990. Dus als je bij elk project die vergelijking maakt, weet je ook hoe je als organisatie op koers ligt. En dan kun je sturen. 

Hoe weet je nou de hoeveelheden die gebruikt gaat worden? En hoeveel het materieel gaat werken?

Sander Lubberhuizen: Voor ieder werk bepaal je altijd je hoeveelheden. Je hangt daar een prijs aan. Maar nu kun je daar dus naast de kostprijs ook de CO2 uitstoot aan hangen.

Hoe bepaal je als gemeente wat voor (al dan niet innovatief) materiaal je gaat toepassen?

Sander Lubberhuizen: Dat schrijf je voor. Of je overlegt met marktpartijen.

Gaat de CO2 in het kopje CO2 alleen over de CO2 uitstoot van machines en transport, of ook over de CO2 van de productie van de materialen die je uit de MKI kan halen?

Sander Lubberhuizen: Zowel van de productie van de materialen als transport en aanleg

Ik begrijp niet helemaal waarom de MKI van een leverancier niet volstaat, maar de CO2 uitstoot, die veelal is afgeleid van de MKI waarde, wel.

Sander Lubberhuizen: Ik was tijdens de presentatie niet duidelijk. Excuus. Ik bedoelde te zeggen dat de MKI data uit de Nationale Milieudatabase niet actueel genoeg is voor innovatieve producten. De standaard materialen staan daar wel in. Waar je beter gebruik van kunt maken is de MKI data rechtstreeks van leveranciers. Echter, mits geverifieerd! Maar mocht die niet voorhanden zijn dan moet je een eigen inschatting maken. Vaak kun je dat prima samen met de leverancier bepalen.

 

MKI of welke berekening aan de voorkant is prima. In alle calculaties kijken we aan de voorkant. Niet wat de werkelijke uitstoot is. Ik vind dat een gemis.

Verdere toelichting van de vraag: In de aanbesteding zou prima kunnen worden opgenomen dat je naderhand je waardes moet kunnen borgen en dat je gekort wordt als je er meer dan x % er naast zit. Anders ga je zien dat op basis van theoretische berekeningen veel kan, maar achteraf blijkt dat het niet mogelijk blijkt te zijn.

Sander Lubberhuizen: Ik heb de indruk dat we twee verschillende dingen bedoelen. Ja, we moeten MKI data gebruiken voor het vullen van de CO2 database die onder elke calculatie komt te hangen. Nee, we moeten niet op MKI gaan aanbesteden. Want dan ga je appels met peren vergelijken en krijg je dat MKI bepalend wordt voor het al dan niet winnen van de aanbesteding. Je moet als opdrachtgever niet in deze situatie terecht komen. Veel MKI-aanbestedingen gaan daarom ook niet goed.

Dus: landelijke data is crap, eigen data zijn goed, maar is niet zinvol om te delen. Hoe krijg je dan de gemeenten mee die niet de capaciteit hebben om dit allemaal zelf uit te zoeken? Advies?

Sander Lubberhuizen: ja, goed punt. Maar het is niet helemaal crap. Je moet het weten te lezen. Je moet je eigen mening hierop kunnen vormen.

En over het delen van onze data: We zijn wat huiverig om onze data "landelijk" te maken. Want dat is de nationale milieudatabase al. Maar ja, die is slechts ten dele te gebruiken. Wij hebben daarom onze data getweakt Je moet dus weten waar we dat hebben aangepast zodat je zelf je eigen data er aan kunt toevoegen. Daarom moet je ook niet gaan aanbesteden met "onze" data. Het is onze interpretatie (om zo dicht mogelijk bij de juiste getallen te komen).

Dus: je moet deskundige capaciteit hebben. Hoeveel gemeenten hebben dat aan boord?

Sander Lubberhuizen: Nee, dat hoeft niet. Je moet alleen snappen hoe je moet calculeren. Dat heeft eigenlijk iedere gemeente wel in huis. Die persoon is dan ook verantwoordelijk voor het up to date houden van de gemeentelijke CO2 database. Dus die persoon moet in staat zijn die data van "Enschede" aan te passen naar de eigen situatie. Voorbeeld: Onze CO2 footprint van een bepaald betonproduct is laag omdat de leverancier bij ons om de hoek zit. Weinig transportafstand. Neem je onze data 1 op 1 over dan moet je de reisafstand aanpassen of kiezen voor jouw leverancier die bij jou om de hoek zit. 

Interessant verhaal. Los van de calculatiesoftware zou je hiermee al kunnen beginnen met een eenvoudige Excel obv de inschrijfstaat en de belangrijkste materiaalstromen.

Sander Lubberhuizen: Nee, beter is om even te wachten op de aanpassingen in de calculatiesoftware van Bakker en Spees en die van Ibis. Want daar kan je een eigen dataset aan hangen. Dan is je integratie gelijk klaar.

Assetmanagement
Terugkijken: Lunchlezing Bruggen over innovatief, voorspellend en kostenbesparend onderhoud in de praktijk
Bruggen
Terugkijken: lunchlezing Bruggen over hergebruik in het SBIR-proces
Bruggen
Terugkijken lunchlezing Bruggen: Biobased en adaptief bouwen in het SBIR-proces Circulaire viaducten
Bruggen
Terugkijken Lunchlezing Bruggen: Boogviaducten en adaptief bouwen in het SBIR-proces Circulaire viaducten
Bruggen
Terugkijken: lunchlezing Bruggen datagedreven assetmanagement ProRail en KLM
Bruggen
Terugblik Lunchlezing Bruggen: datagedreven assetmanagement Vlaanderen en Nijmegen
Bruggen
Terugkijken: Lunchlezing Bruggen, toepassen van hulpconstructies
Bruggen
Terugkijken: Lunchlezing Bruggen, afsluiten binnenstad Utrecht en 'kort maar hevig' aanpak A12
Bruggen
Kijk terug: Lunchlezing Bruggen, Slopen! En hergebruiken.
Assetmanagement
Kijk terug: Lunchlezing Toepassen van nieuwe normen op bestaande kunstwerken
Assetmanagement
Kijk terug: Lunchlezing Bruggen over de Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK)
Assetmanagement
Terugkijken: Lunchlezing Bruggen, hoe houden we het leuk bij arbeidsmarktkrapte?