Kijk terug: webinar Machinerichtlijn Beweegbare bruggen

Introductie

Op 8 juli namen 300 weg- en waterprofessionals deel aan het webinar over de machinerichtlijn voor beweegbare bruggen. Je kunt nu de presentatie downloaden en het webinar bekijken.

Aanleiding voor het webinar

Machineveiligheid is een essentieel onderdeel als het gaat om de veiligheid van beweegbare bruggen. Een beweegbare brug wordt als machine gezien en valt hierdoor onder Europese wetgeving van de machinerichtlijn. Deze Europese wetgeving stelt dat een risicobeoordeling en risicoanalyse dient plaats te vinden, maar treedt niet verder in detail. Hierdoor wordt op verschillende wijze gehandeld door verschillende overheden. 

Om ervoor te zorgen dat elke beweegbare brug op dezelfde wijze aantoonbaar veilig is hebben verschillende overheden (o.a. Provincie Groningen, Noord- en Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam en Amsterdam) samen met CROW het initiatief genomen om een interpretatie van de machinerichtlijn te schrijven. Achter de schermen werkt de werkgroep 'Compliance Machineveiligheid Beweegbare Bruggen' hard aan een gedegen oplossing.

Tijdens het webinar op 8 juli gaf CROW hierover een update. Ook vertelde Paul Waarts hoe de provincie Noord-Holland omgaat met dit onderwerp en lichtte professor Ira Helsloot een tipje van de sluier op over zijn onderzoek. In opdracht van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen en de gemeente Rotterdam heeft Crisislab onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van beweegbare bruggen in Nederland. 

In september organiseren we het live symposium Machinerichtlijn Beweegbare Bruggen 'Op naar gesmeerde toepassingen' om de nieuwe interpretatie op bredere schaal met elkaar te delen (en te ervaren).

Inschrijven symposium

Bekijk de video (57 min.)

Sprekers

Paul Waarts

Provincie Noord-Holland

Coördinerend strategisch assetmanager/ plv. sectormanager

Bob Nonnekens

CROW

Kenniswerker

Ira Helsloot

Radboud Universiteit Nijmegen

Hoogleraar Besturen van Veiligheid

Koen Heijndijk

Radboud Universiteit, Crisislab

Bestuurskundige (MSc) en onderzoeker

Werkgroep CROW

Wil je de werkgroep 'Werkgroep Compliance Machineveiligheid Beweegbare Bruggen' en hun ontwikkelingen op de voet volgen? Je kunt volger worden van de werkgroep via Platform Bruggen. Ook kun je contact opnemen met het secretariaat van CROW als je professionele belangstelling hebt om aan de brede werkgroep plaats te nemen. 

Ga naar de werkgroep

Samenwerkingspartners