Terugkijken: open college Talking Traffic

Op vrijdag 26 juni geeft Marcel Westerman van het Ministerie van I&W een open college over de publiek-private samenwerking Talking Traffic.

Meer samenwerking

Talking Traffic is een initiatief om publiek en privaat meer te laten samenwerken. Marcel Westerman neemt ons mee in hoe dit werkt, welke resultaten er geboekt zijn en hoe barrières zijn geslecht.

Terugkijken college Smart Mobility - Investeringstijdslijn voor verkeersmanagement assets
Terugkijken college Smart Mobility - Aanpassen fysieke infrastructuur voor slimme auto’s
Terugkijken college Smart Mobility - Zero-emissie OV en Smart Mobility, mogelijke oplossingen na corona
Terugkijken college Smart mobility in een wereld die op zijn kop staat
Kijk het online open college over de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata terug
Kijk het open college Minder Hinder bij werkzaamheden in de reeks Smart Mobility terug