Terugkijken college Smart Mobility - Aanpassen fysieke infrastructuur voor slimme auto’s

Doel van dit college

Inzicht geven in de aanpassing van eisen en ontwerprichtlijnen per wegcategorie, zodat je als wegbeheerder of beleidsmaker beter voorbereid bent op de komst van slimme voertuigen. We gaan met de deelnemers in gesprek over de vraag wat haalbaar en urgent is om, gelet op slimme voertuigen, de wegen toekomstbestendig in te richten.

Voertuig-wegkant interactie bekijken vanuit de rijtaak

De ontwikkeling van slimme, (deels) zelfrijdende voertuigen biedt steeds meer nieuwe mogelijkheden om de weginfrastructuur toekomstbestendig te maken. Dat brengt veel vragen met zich mee. Welke eisen moeten we bijvoorbeeld stellen aan de voertuig-wegkant interactie? Vaak wordt dit vraagstuk vanuit technisch oogpunt bekeken, maar daarbij speelt het probleem dat de techniek steeds vaker en sneller verandert. Het LVMB liet onlangs een onderzoek uitvoeren waarbij niet de techniek, maar de rijtaak van de bestuurder als uitgangspunt diende. In dit open college licht Peter Morsink toe hoe we, vanuit de rijtaak bezien, tot een goed onderbouwd advies kunnen komen voor het toekomstbestendig maken van de weginfrastructuur.

Waarom wegbeheerders en beleidsmakers dit open college niet mogen missen

  1. Je bent op de hoogte van de kansen en uitdagingen die de komst van de slimme auto biedt, maar ook de effecten die dit heeft op beleid.
  2. Je krijg meer handelingsperspectief met betrekking tot slimme voertuigen, doordat je aanpassingen voor wat betreft eisen en richtlijnen krijgt aangereikt.
  3. Daarbij wordt een link gelegd naar de uitwerking van het Strategische Plan Verkeersveiligheid en de ADAS alliantie.
  4. Je krijgt met concrete voorbeelden inzicht in de opties om infrastructuur te verbeteren voor slimme voertuigen.
  5. Al met al ben je beter voorbereid op de komst van slimme voertuigen.

Alle open colleges op een rij 

In 2019-2020 organiseerde Platform WOW samen met Provincie Overijssel een reeks open colleges Smart Mobility, in het kader van het opleidingsprogramma Slimme en Groene Mobiliteit. Wegens grote interesse bieden we een vervolg, maar nu online, aan in de periode van 15 mei tot en met 3 juli 2020. De colleges zijn interactief. De bedoeling is niet alleen om deelnemers te informeren, maar vooral om ons als professionals samen te verhouden tot de transitie waar we in zitten. Hoe verhouden wij ons met zijn allen tot de vraagstukken en oplossingen die smart mobility met zich meebrengt?  

Het totaaloverzicht van alle komende colleges vind je in dit nieuwsbericht. 

Terugkijken college Smart Mobility - Investeringstijdslijn voor verkeersmanagement assets
Terugkijken college Smart Mobility - Zero-emissie OV en Smart Mobility, mogelijke oplossingen na corona
Terugkijken college Smart mobility in een wereld die op zijn kop staat
Kijk het online open college over de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata terug
Terugkijken: open college Talking Traffic
Kijk het open college Minder Hinder bij werkzaamheden in de reeks Smart Mobility terug