Terugkijken college Smart mobility in een wereld die op zijn kop staat

Experts: Serge van Dam van Rijkswaterstaat en Erik Wegh als gespreksleider

Sheets en resultaten mentimeter (pdf)

Inhoud: Serge van Dam en Erik Wegh gaan in dit open college in gesprek over de andere toekomst die als gevolg van Smart Mobility mogelijk wordt. Als wegbeheerders hebben we die toekomst de afgelopen jaren al min of meer omarmd, maar door de komst van Corona wordt alles ook weer anders.

We duiken in:

 • De wereld van buiten
 • Technologie van auto's
 • Mensen en gedrag
 • Data en ICT
 • Infrastructuur
 • ... en corona natuurlijk

Vragen en antwoorden

Onderstaande vragen zijn tijdens het webinar niet beantwoord. Serge beantwoord deze hieronder alsnog.

 1. Hoeveel is de impact van verminderd beschikbaarheid OV op de toename auto en / fiets?
  Dat is lastig hard te maken. Uit vroeger onderzoek blijkt dat OV en auto geen communicerende vaten zijn. Nu is het moeilijker te meten, omdat er meer (deels) thuis wordt gewerkt en de economie snel verslechtert. Grosso modo: op snelwegen weinig extra verkeer door verminderd OV, in steden juist meer en ook meer fiets.
 2. In hoeverre kan rekening rijden hier een oplossing bieden: gebruik wegennet en kilometers en schone ouders bevorderen tov oude diesels en benzine auto's
  Rekening rijden kan een bijdrage leveren. Met name de verschuiving van vaste lasten naar variabele kosten leidt tot andere mobiliteit keuzes. Houd er wel rekening mee dat het invoeren van rekeningrijden minimaal 4 jaar kost.
 3. Serge, nieuwsberichten wijzen ook uit dat deelautogebruik toeneemt, vallen deelauto’s, scooters, fietsen, MaaS etc. ook onder de definitie Smart Mobility in jouw verhaal?
  Jazeker, maar ik zie ook andere berichten. Zo lopen taxidiensten als Uber e.d. nu heel slecht. Over het algemeen worden deze diensten erg snel op een hoop geveegd, wat mij betreft moeten we beter kijken welke diensten wel en niet iets bijdragen aan maatschappelijke doelen.
 4. Welke systeem zit er nu in de iVRI’s? 5G, Wifi-P of geen van de twee? Daar is toch ook al communicatie mogelijk tussen verkeerslichten en een APP (Schwung)?
  Ivri’s zijn meestal aangesloten op glasvezel (of een 4g verbinding), de app gebruikt de mobiele internetverbinding van de bestuurder, via internet wordt er uitgewisseld. Dus nog geen 5g, en geen wifi-p. 5g zal er zeker komen, of wifi-p doorbreekt hangt van de autofabrikanten af.
 5. Geldt technologie neutraal ook voor waterstof?
  ‘your honor, that question is leading the witness’… Vast niet, ben ik bang. Ik zou niet durven te zeggen of het overheidsbeleid voor alternatieve aandrijving/brandstof op dit moment daadwerkelijk technologie neutraal is. Mijn particuliere opvatting is dat we alle alternatieven nodig zullen hebben om daadwerkelijk CO2 neutraal te worden.
 6. In hoeverre kunnen wifi p en 5g samen worden gebruikt?
  Dat wordt nog onderzocht, maar lijkt heel lastig. Allereerst is het nog niet duidelijk of de licentievrije frequentie voor verkeer tegelijk door wifi-p en 5g kunnen worden gebruikt. Dat lijkt problematisch. Ten tweede wordt de security bij mobiel internet geregeld via trust tussen zender en ontvanger. Bij wifi-p kennen zender en ontvanger elkaar niet, dus wordt de trust in het verzonden bericht verwerkt. Ten derde is de informatieketen en architectuur van beide technologieën echt anders. Het lijkt er dus op dat ze misschien wel naast elkaar kunnen bestaan voor specifieke toepassingen, maar moeilijk in één systeem gezamenlijk.
 7. Wifi P voor short range V2V en 5 G voor long range V2X?
  Ja, dat lijkt nu de meest logische verdeling van toepassingen.
 8. Wat zou het effect zijn als we insteken op welzijnsgroei in plaats van economische groei/welvaart?
  Welzijn en welvaart hangen sterk samen. Bij bevolkingsgroei is dan ook economische groei nodig om de welvaart op peil te houden. Logisch is wel om welzijn niet alleen met groei te meten, maar met veel meer indicatoren. Dat kan leiden tot verstandiger beleidskeuzen.
 9. Wat is je blik op de huidige verkeersmodellen (waar meestal een nieuwe weg uitrolt als oplossing) en alle nieuwe Smart Mobility ontwikkelingen en maatregelen? Waar moeten we aan werken?
  De huidige verkeersmodellen zijn een stapeling van aannames en ervaring uit de afgelopen decennia. Deze tijd laat zien dat de combinatie van nieuwe technologie en snelle maatschappelijke verandering de aannames tot drijfzand maakt. We zullen de verkeersmodellen fundamenteel moeten herzien en meer variabelen moeten meenemen. De discussie over waar wel en niet investeren in infrastructuur zal een stuk lastiger worden.
Terugkijken college Smart Mobility - Investeringstijdslijn voor verkeersmanagement assets
Terugkijken college Smart Mobility - Aanpassen fysieke infrastructuur voor slimme auto’s
Terugkijken college Smart Mobility - Zero-emissie OV en Smart Mobility, mogelijke oplossingen na corona
Kijk het online open college over de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata terug
Terugkijken: open college Talking Traffic
Kijk het open college Minder Hinder bij werkzaamheden in de reeks Smart Mobility terug