Terugkijken college Smart mobility in een wereld die op zijn kop staat

Experts: Serge van Dam van Rijkswaterstaat en Erik Wegh als gespreksleider

Sheets en resultaten mentimeter (pdf)

Inhoud: Serge van Dam en Erik Wegh gaan in dit open college in gesprek over de andere toekomst die als gevolg van Smart Mobility mogelijk wordt. Als wegbeheerders hebben we die toekomst de afgelopen jaren al min of meer omarmd, maar door de komst van Corona wordt alles ook weer anders.

We duiken in:

  • De wereld van buiten
  • Technologie van auto's
  • Mensen en gedrag
  • Data en ICT
  • Infrastructuur
  • ... en corona natuurlijk
Terugkijken college Smart Mobility - Investeringstijdslijn voor verkeersmanagement assets
Terugkijken college Smart Mobility - Aanpassen fysieke infrastructuur voor slimme auto’s
Terugkijken college Smart Mobility - Zero-emissie OV en Smart Mobility, mogelijke oplossingen na corona
Kijk het online open college over de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata terug
Terugkijken: open college Talking Traffic
Kijk het open college Minder Hinder bij werkzaamheden in de reeks Smart Mobility terug