Terugkijken college Smart Mobility - Zero-emissie OV en Smart Mobility, mogelijke oplossingen na corona

Doel van dit college

Op vrijdag 5 juni geeft Cees Bakker van Keypoint Consultancy een online open college over Zero Emissie Openbaar Vervoer en Smart Mobility. Mogelijkheden van elektrisch vervoer door snelle technologische ontwikkelingen, zorgden voor voortschrijdend inzicht. En toen was daar ineens de corona-crisis. Een ander voortschrijdend inzicht van een geheel andere dimensie. Samen met gespreksleider Erik Wegh gaat hij met de deelnemers in gesprek over de consequenties, mogelijke oplossingen en het verwachte gedrag van reizigers daarop.

Het college geeft inzicht in de mogelijkheden van zero-emissie openbaar vervoer en wat dit betekent voor bijvoorbeeld oplaadvoorzieningen en omlooptijden van voertuigen.

Maar dit ook sinds enkele maanden tegen de achtergrond van de huidige maatschappelijke situatie en de grote gevolgen voor de bezettingsgraad van het openbaar vervoer, als gevolg van de 1,5 meter maatschappij. Ook de reizigersoptiek wordt belicht. Middels een wetenschappelijk onderzoek over ‘Lost Habits’, wordt verkend in hoeverre een reiziger de nieuwe werkelijkheid zal en kan accepteren.

Kortom: belangrijke uitdagingen voor de bedrijfstak Openbaar Vervoer, die ineens in een totaal andere werkelijkheid staat. Cees neemt ons mee in ervaringen nationaal en in onze buurlanden.

Op vrijdag 5 juni geeft Cees Bakker van Keypoint Consultancy een online open college over Zero Emissie Openbaar Vervoer en Smart Mobility. Mogelijkheden van elektrisch vervoer door snelle technologische ontwikkelingen, zorgden voor voortschrijdend inzicht. En toen was daar ineens de corona-crisis. Een ander voortschrijdend inzicht van een geheel andere dimensie. Samen met gespreksleider Erik Wegh gaat hij met de deelnemers in gesprek over de consequenties, mogelijke oplossingen en het verwachte gedrag van reizigers daarop.

In dit open college krijg je antwoorden op vragen zoals: 

  1. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de ontwikkeling van zero-emissie openbaar vervoer?
  2. Wat betekent dit voor het proces van concessieverlening?
  3. Wat zijn de gevolgen van de Corona-crisis voor het Openbaar Vervoer?
  4. Hoe maximaliseren we de capaciteit van het Openbaar Vervoer binnen de 1,5 meter maatschappij?
  5. Hoe gaan gebruikers reageren op de veranderingen? Aangehaald wordt het wetenschappelijk onderzoek van Lost Habits.

Alle colleges op een rij 

In 2019-2020 organiseerde Platform WOW samen met Provincie Overijssel een reeks open colleges Smart Mobility, in het kader van het opleidingsprogramma Slimme en Groene Mobiliteit. Wegens grote interesse bieden we een vervolg, maar nu online, aan in de periode van 15 mei tot en met 3 juli 2020. Het totaaloverzicht van alle komende colleges vind je in dit nieuwsbericht. 

Terugkijken college Smart Mobility - Investeringstijdslijn voor verkeersmanagement assets
Terugkijken college Smart Mobility - Aanpassen fysieke infrastructuur voor slimme auto’s
Terugkijken college Smart mobility in een wereld die op zijn kop staat
Kijk het online open college over de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata terug
Terugkijken: open college Talking Traffic
Kijk het open college Minder Hinder bij werkzaamheden in de reeks Smart Mobility terug