Kijk het online open college over de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata terug

Lengte: 2.01.15 uur

Experts: Ineke Meijer en Erik Wegh

Inhoud: In Nederland is afgesproken dat eind 2023 alle wegbeheerders Mobiliteitsdata leveren. Dat is een flinke en vooral organisatorische opgave. Ineke vertelt in het college wat dit betekent voor de sector Verkeer & Mobiliteit en welke consequenties dit heeft voor wegbeheerders. Ook gaat zij in op voorbeelden uit de praktijk en geeft ze inzicht in het belang van data in het mobiliteitsdomein. Ze bekijkt de huidige stand van zaken, de doelstellingen voor komende tijd en wat dit betekent voor de wegbeheerdersorganisaties.