Open collegereeks Smart Mobility

Mei-juli 2020

Introductie

Tussen mei en juli 2020 was er een online open collegereeks over Smart Mobility, waarbij elk college inging op een ander actueel vraagstuk.

Het doel: informeren en praktijkvoorbeelden delen, maar vooral ook samen positie bepalen. Hoe verhouden wij ons als professionals en als organisaties tot elkaar, tot de oplossingen die er voor handen zijn en tot de transitie waar we met elkaar in zitten? 

Open colleges terugkijken

Gespreksleider Erik Wegh ging in elk college het gesprek aan met een expert uit de praktijk en betrok daar ook nadrukkelijk 'de zaal' bij. Je kunt hieronder alle colleges via een videolink terugkijken. 

Samenwerkingspartners

Logo Provincie Overijssel
Platform WOW - Water ontmoet Water en Weg ontmoet Weg
Terugkijken college Smart Mobility - Investeringstijdslijn voor verkeersmanagement assets
Terugkijken college Smart Mobility - Aanpassen fysieke infrastructuur voor slimme auto’s
Terugkijken college Smart Mobility - Zero-emissie OV en Smart Mobility, mogelijke oplossingen na corona
Terugkijken college Smart mobility in een wereld die op zijn kop staat
Kijk het online open college over de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata terug
Terugkijken: open college Talking Traffic
Kijk het open college Minder Hinder bij werkzaamheden in de reeks Smart Mobility terug