Belevingsonderzoeken Fiets

Fietswegen najaar 2016

Platform WOW heeft in het najaar van 2016 een belevingsonderzoek fiets-weggebruikers uit gevoerd. Doelstelling was om te achterhalen hoe tevreden de fietsers over de betreffende fietswegen zijn. Hiermee krijgen de beheerders inzicht in de aspecten die voor verbetering vatbaar zijn. 

Aan het onderzoek namen de provincies, diverse gemeenten, enkele waterschappen en Rijkswaterstaat deel.

De onderzoeksvorm was een online enquête, bestaande uit open en gesloten vragen. De deelnemende partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van de vragenlijst. Alleen de hoofdroutes, zoals bijvoorbeeld snelfietsroutes en doorgaande routes waren onderdeel van het onderzoek.

Resultaten 2016

Nederlandse fietsers zijn over het algemeen zeer tevreden over de hoofdfietsroutes (voornamelijk snelfietsroutes en doorgaande fietsroutes) in ons land.

Online enquête

De onderzoeksvorm is een online enquête, bestaande uit open en gesloten vragen. De deelnemende partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van de vragenlijst. 

Wat heeft het onderzoek opgeleverd?

  • inzicht in de mening van fietsers over de fietswegen in het algemeen;
  • welke aspecten vinden fietsers belangrijk: bijvoorbeeld veiligheid, aantrekkelijkheid, doorstroming en kwaliteit;
  • waarover is men op specifieke locaties wel tevreden en waarover niet; 
  • mogelijke verbeterpunten die kunnen worden opgepakt door de beherende instanties;
  • de beheerders kunnen onderling de resultaten vergelijken en op die manier van elkaar leren.