Fietsers zeer tevreden over fietsroutes in Nederland

Nederlandse fietsers zijn over het algemeen zeer tevreden over de hoofdfietsroutes (voornamelijk snelfietsroutes en doorgaande fietsroutes) in ons land. Dat blijkt uit recent onderzoek onder gebruikers van de fietsroutes van elf gemeenten, drie waterschappen, alle provincies en Rijkswaterstaat.

Online vragenlijst onder ruim 8.600 fietsers

In een online vragenlijst is aan ruim 8.600 fietsers gevraagd naar hun ervaring met een fietsroute die zij onlangs hebben gebruikt. Gemiddeld negen op de tien fietsers geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de laatst gebruikte fietsroute. Met name verkeersveiligheid en de kwaliteit van de fietsroute worden daarbij belangrijk gevonden. Het meest tevreden zijn de fietsers over de kwaliteit van de fietsroutes (onder andere de staat van het wegdek en de berm), de doorstroming en de bewegwijzering.

Verbeterpunten

Naast positieve punten zijn er per beheerder ook een aantal verbeterpunten benoemd. De gemeenten mogen meer aandacht besteden aan de verkeersveiligheid, de voorzieningen (zoals wegwijzers en fietsenstallingen), aantrekkelijkheid, afstelling verkeerslichten, breedte van het fietspad en oversteekplaatsen. Bij de provincies zijn dat de voorzieningen, afstelling verkeerslichten, breedte van het fietspad en overgang fietspad-berm. Bij waterschappen kunnen de voorzieningen, overgang fietspad-berm en scheiding van andere weggebruikers beter. Bij Rijkswaterstaat tenslotte zijn de aandachtspunten de afstelling van verkeerslichten, oplaadpunten, rustplaatsen en zichtbaarheid van markeringen.

Ergernissen

De grootste ergernissen van fietsers bestaan vooral uit fietsers die worden afgeleid door hun mobiele telefoon, door wielrenners die hard rijden en groepjes fietsers die het fietspad blokkeren.

Over het onderzoek

Het onderzoek is in de maanden september en oktober 2016 uitgevoerd in opdracht van Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders in samenwerking met de provincies, elf gemeenten, drie waterschappen en Rijkswaterstaat. Doel van het onderzoek is om gezamenlijk inzicht te krijgen in de tevredenheid van de fietser op hoofdroutes, om zo de situatie gericht te kunnen verbeteren.

Kijk hier voor meer informatie over het onderzoek, het complete rapport, een interactieve infographic en een kaart met goede en slechte voorbeelden.

NB: De volgende gemeenten hebben deelgenomen aan het onderzoek: Almere, Apeldoorn, Den Bosch, Eindhoven, Haarlem, Hoogeveen, Houten, Maastricht, Tilburg, Westland en Zoetermeer. De volgende waterschappen hebben deelgenomen aan het onderzoek: Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.