Belevingsonderzoeken Water

Recreatievaart en binnenvaart

Belevingsonderzoek Recreatievaart 2022

In 2022 is voor de derde keer door Rijkswaterstaat en de provincies het Belevingsonderzoek Recreatievaart uitgevoerd. Acht op de tien recreatievaarders zijn (zeer) tevreden met Rijkswaterstaat (80%) en de provincie (82%) als beheerder van de vaarwegen. Deze percentages zijn lager dan in 2019. In 2019 was 84 procent (zeer) tevreden over Rijkswaterstaat en 88 procent over de provincie als beheerder van de vaarwegen. 

Belevingsmonitor Recreatievaart 2019

In 2019 heeft voor de tweede keer een gezamenlijke Belevingsmonitor Recreatievaart plaatsgevonden namens Rijkswaterstaat en de Nederlandse provincies. Doelstelling van dit onderzoek was om te achterhalen hoe tevreden Nederlandse recreatievaart schippers over de vaarwegen zelf en de voorzieningen daaromheen zijn, welke aspecten voor verbetering vatbaar zijn en of er in de loop van de tijd verschuivingen in deze belevingen optreden. Ook in 2019 blijken de gebruikers tevreden tot zeer tevreden te zijn over de vaarwegen in Nederland

Resultaten 2016

Nederlandse recreatievaarders zijn tevreden over de kwaliteit en veiligheid op de vaarweg. Meer dan 2500 recreatievaarders hebben de enquête ingevuld waarin naar hun bevindingen van hun laatst gevaren route werd gevraagd.

Wat heeft het onderzoek opgeleverd?

  • inzicht in de mening van recreatievaarders over de vaarwegen in het algemeen;
  • welke aspecten vinden recreatievaarders belangrijk: bijvoorbeeld veiligheid, aantrekkelijkheid, doorstroming en kwaliteit;
  • waarover is men op specifieke locaties wel tevreden en waarover niet;
  • mogelijke verbeterpunten die kunnen worden opgepakt door de beherende instanties;
  • de beheerders kunnen onderling de resultaten vergelijken en op die manier van elkaar leren.

Belevingsmonitor Binnenvaart 2018

In de zomer van 2018 heeft de Belevingsmonitor Binnenvaart plaatsgevonden.

De resultaten van dit kwantitatieve onderzoek geven Rijkswaterstaat en provincies inzicht in de tevredenheid van de binnenvaartschippers over aspecten van de vaarwegen en het beheer van de vaarwegen. De resultaten worden gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties.

In totaal hebben er 1.096 schippers deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 107 schippers werkzaam in de passagiersvaart en 989 in de overige deelsectoren (droge lading, containervaart, tankvaart, sleep- en duwvaart).

Lees hier het Rapport Belevingsmonitor Binnenvaart.

Kijk ook op de interactieve kaart met positief en negatief gewaardeerde vaarwegen.

Nieuwsbericht Belevingsmonitor Binnenvaart 7 februari 2019

Binnenvaart

Belevingsmonitor Binnenvaart 2021

In de zomer van 2021 heeft de Belevingsmonitor Binnenvaart plaatsgevonden. De resultaten van dit kwantitatieve onderzoek geven Rijkswaterstaat en provincies inzicht in de tevredenheid van de binnenvaartschippers over aspecten van de vaarwegen en het beheer van de vaarwegen. De resultaten worden gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties. In totaal hebben er 747 schippers deelgenomen aan het onderzoek.

Lees hier het Rapport Belevingsmonitor Binnenvaart.

Nieuwsbericht Belevingsmonitor Binnenvaart 9 mei 2022