Belevingsmonitor Binnenvaart

In de zomer van 2018 heeft de Belevingsmonitor Binnenvaart plaatsgevonden.
De resultaten van dit kwantitatieve onderzoek geven Rijkswaterstaat en provincies inzicht in de tevredenheid van de binnenvaartschippers over aspecten van de vaarwegen en het beheer van de vaarwegen. De resultaten worden gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties.

Deelnemers

In totaal hebben er 1.096 schippers deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 107 schippers werkzaam in de passagiersvaart en 989 in de overige deelsectoren (droge lading, containervaart, tankvaart, sleep- en duwvaart).

Tevreden, maar ruimte voor verbetering

Meer dan zes op de tien schippers is tevreden over Rijkswaterstaat en de provincies als beheerders van de vaarweg. De schippers zijn het meest tevreden over verkeersinformatie, gevolgd door kwaliteit van de vaarweg en de aansluitingen tussen het hoofd- en onderliggende vaarwegennet. Het minst tevreden (minder dan zes op de tien schippers) is men over voorzieningen op en langs de vaarweg en uitvoering van werkzaamheden.

Lees hier zelf het heleĀ Rapport Belevingsmonitor Binnenvaart.