Terugblik webinar programmatisch werken bij Stedin

Video, presentatie en samenvatting

Introductie

Op vrijdag 21 juni organiseerden we het vierde webinar in de reeks 'De organisatie klaarstomen voor programmatisch werken'. In deze editie staat netbeheerder Stedin centraal. Aline Arends, Directeur Projecten bij Stedin, nam ons mee in de ontwikkeling van de eigen organisatie op het gebied van programmatisch werken. 

Kijk het webinar terug (1 uur)

Samenvatting

Meer vooruitkijken en samenwerkingen intensiveren

De rol van netwerkbedrijven bij de energietransitie is enorm aan verandering onderhevig. Samenwerken om te anticiperen op maatschappelijke opgaven wil zeggen meer programmatische werken en beter stakeholdermanagement. Stedin heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Van een organisatie die vooral uitvoert naar een organisatie die meer vooruitkijkt. Om op de ontwikkelingen en transities in te kunnen spelen zal Stedin de samenwerkingen met overheden moeten intensiveren. Om zo te weten waar elkaars uitdagingen liggen. 

Meerjarige overeenkomsten met aannemers

Stedin is eveneens een grote opdrachtgever voor aannemers, waarmee meerjarige overeenkomsten worden gesloten om echt inhoud te geven aan programmatisch werken. Aline Arends, directeur Projecten bij Stedin vertelt in haar presentatie over de ontwikkeling van de interne organisatie en hoe een cultuur gericht op projecten en uitvoeren betere samenwerkingscompetenties moet ontwikkelen om de grote opgaven aan te kunnen.

Spreker

Aline Arends

Stedin

Directeur Projecten

Over de reeks 

We zien dat opdrachtgevers meerdere projecten tegelijk gaan aanbesteden. Dat de energietransitie grote eisen stelt aan anders werken. Dat met minder mensen meer gedaan moet worden. Dat minder geld aan aanleg en meer aan onderhoud wordt besteed. Dat data steeds belangrijker wordt. Dat de complexiteit toeneemt door verschillende stakeholders. Dat digitaal assetmanagement eisen stelt aan (anders) organiseren. Dat lange termijn relaties met publieke en private partijen steeds belangrijker worden. En ook de realisatie van klimaatdoelen (circulair, duurzaam, emissieloos) zorgt voor meer focus op de lange termijn.

De sector is (traditioneel) gericht op de realisatie van projecten. Voor onderhoud, voor aanleg. De bovenstaande ontwikkelingen laten zien dat programmatisch werken van belang is om de grote opgaven waar beheerders van assets voor staan, goed in te kunnen vullen. Maar hoe doe je dat?

In een serie van vijf bijeenkomsten laten we verschillende organisaties aan het woord. Van gemeente tot provincie. Van waterschap tot Havenbedrijf Rotterdam. Met mensen uit de praktijk die zelf aan de slag zijn gegaan om programmatisch werken mogelijk te maken.

Transities
Terugkijken webinar Van projectwerk naar programmatisch werken bij Waterschap Drents Overijsselse Delta
Gerhard Jansma aan het werk bij een doorlaat.
Transities
Terugblik webinar Programmatisch werken in Noord Holland
Molens aan het water bij de Kinderdijk
Transities
Terugblik webinar programmatisch werken bij Havenbedrijf Rotterdam
Twee mannen in een haven in gesprek.