Webinarreeks De organisatie klaarstomen voor programmatisch werken

Wat betekent programmatisch werken voor de eigen organisatie?

Introductie

In april is er een nieuwe webinarreeks genaamd 'De organisatie klaarstomen voor programmatisch werken' gestart waarin we samen met professionals uit allerlei hoeken verschillende praktijkvoorbeelden delen. Organisaties die steeds meer van projectmatig naar programmatisch werken gaan. Wat betekent dit voor de manier van werken voor de betrokken organisaties? 

Wat gebeurt er in de sector?

We zien dat opdrachtgevers meerdere projecten tegelijk gaan aanbesteden. Dat de energietransitie grote eisen stelt aan anders werken. Dat met minder mensen meer gedaan moet worden. Dat minder geld aan aanleg en meer aan onderhoud wordt besteed. Dat data steeds belangrijker wordt. Dat de complexiteit toeneemt door verschillende stakeholders. Dat digitaal assetmanagement eisen stelt aan (anders) organiseren. Dat lange termijn relaties met publieke en private partijen steeds belangrijker worden. En ook de realisatie van klimaatdoelen (circulair, duurzaam, emissieloos) zorgt voor meer focus op de lange termijn.

Grote opgaven = programmatisch werken? 

De sector is (traditioneel) gericht op de realisatie van projecten. Voor onderhoud, voor aanleg. De bovenstaande ontwikkelingen laten zien dat programmatisch werken van belang is om de grote opgaven waar beheerders van assets voor staan, goed in te kunnen vullen. Maar hoe doe je dat?

Hoe stoom je je eigen organisatie klaar voor programmatisch werken?

In een serie van vier bijeenkomsten laten we verschillende organisaties aan het woord. Met mensen uit de praktijk die zelf aan de slag zijn gegaan om programmatisch werken mogelijk te maken. Vaak wordt bij ‘programmatische werken’ gedacht aan anders aanbesteden. Innovaties. Of publiek/private samenwerkingen.

In deze serie staan we vooral stil bij de ontwikkeling van de eigen organisatie. Hoe zijn beheerders van assets bezig met het ontwikkelen van de eigen organisatie om programmatisch werken mogelijk te maken? Daarbij zijn we niet op zoek naar ‘het beste recept’. Of alleen maar succesverhalen. Maar vooral naar de geleerde lessen, waarbij iedere organisatie op eigen wijze werkt aan de invulling van een vaak andere manier van werken.

Waarom deze webinarreeks volgen:

  • Je krijgt verschillende inzichten aangereikt waardoor je een beter beeld krijgt van programmatisch werken en hoe je dit binnen jouw organisatie / werk aanpakt. 
  • We maken de verschillende aspecten van programmatisch werken inzichtelijk. 
  • Je krijgt uiteenlopende praktijkvoorbeelden, onder andere van een waterschap en netbeheerder. 
Transities
Terugkijken webinar Van projectwerk naar programmatisch werken bij Waterschap Drents Overijsselse Delta
Gerhard Jansma aan het werk bij een doorlaat.
Transities
Terugblik webinar Programmatisch werken in Noord Holland
Molens aan het water bij de Kinderdijk
Transities
Terugblik webinar programmatisch werken bij Havenbedrijf Rotterdam
Twee mannen in een haven in gesprek.
Transities
Terugblik webinar programmatisch werken bij Stedin