Terugblik open college Fiets en gezondheid

Open collegereeks Smart Mobility in Noord Nederland
Mensen steken over per fiets bij een stoplicht.

Introductie

De huidige complex maatschappelijke opgaven vragen om integrale benaderingen. Fietsmobiliteit gaat niet alleen om een goede fysieke fietsinfrastructuur, maar ook over gezondheid. De traditionele beleidskolommen zullen hiervoor moeten worden doorbroken. Andere werkrelaties moeten worden gelegd.

Maar hoe pakt je dat aan? Cor van der Klaauw (docent Hogeschool NHL Stenden) nam ons mee in mogelijke manieren hoe dit te doen.

Dit college is onderdeel van het opleidingsprogramma ‘Aan het werk met slimme en groene mobiliteit, waarin ervaren professionals, die nu niet werkzaam zijn binnen het werkveld van smart mobility, hiervoor worden opgeleid.

Sprekers

Cor van der Klaauw

NHL Stenden Hogeschool

Docent Ruimtelijke Ontwikkeling

Cor van der Klaauw

Samenwerkingspartners

Smart Mobility
Terugblik Open college State of the Art Smart Mobility
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart Mobility in de praktijk: hoe haak je aan en zet je eerste stappen?
Smart Mobility
Terugblik open college Verkeer en evenementen
Smart Mobility
Terugblik open college Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata en de rol van het regionale datateam
Smart Mobility
Terugblik open college Data en wijsheid
Smart Mobility
Terugblik open college Hoe krijgen we mobiliteitsdata betrouwbaar en van voldoende kwaliteit?
Smart Mobility
Terugblik open college Deelmobiliteit en Hubs
Foto van deelscooters
Smart Mobility
Open college Parkeren en verblijven
Geparkeerde auto's
Smart Mobility
Open college Bereikbaarheid van het platteland
Fietsenstalling treinstation, Hillegom buitengebied
Smart Mobility
Terugblik open college Professioneel samenwerken aan maatschappelijke opgaven
Vervanging van de voegovergang op de A12 Galecopperbrug
Smart Mobility
Terugblik open college Smart Mobility in het binnenstedelijke gebied (online)
Mensen lopen in de stad, binnenstedelijk gebied.
Smart Mobility
Terugblik open college Toekomstbestendige weginfrastructuur – de implicaties van slimme voertuigen
Rijdende auto's met lichten aan in de schemer.
Smart Mobility
Terugblik: open college Ontwikkelingen en toepassingen van waterstof
Groep mensen krijgt toelichting over waterstof.