Terugblik open college Deelmobiliteit en Hubs

Open collegereeks Smart Mobility in Noord Nederland

Introductie

De complexe maatschappelijke opgaven waar wij voor staan hebben vaak te maken met keuzes in het gebruik van schaarse ruimte. “Niet alles kan (overal)”, stelde rapport Remkes onlangs. Een vierkante meter kan maar één keer worden uitgegeven.

Deelmobiliteit en hubs kunnen een bijdrage leveren aan deze keuzes en zijn met een gestage opmars bezig. Naast fysieke keuzes betreft dit ook een bepaalde acceptatie van de maatschappij. Martin Coutz en Han-Paul van Westing namen ons mee in ontwikkelingen en manieren van aanpak om deze transitie tot wasdom te laten komen.

Dit college is onderdeel van het opleidingsprogramma ‘Aan het werk met slimme en groene mobiliteit, waarin ervaren professionals, die nu niet werkzaam zijn binnen het werkveld van smart mobility, hiervoor worden opgeleid.

Sprekers

Martin Coutz
Martin Coutz
Provincie Drenthe | Groningen
Programmamanager Hub
Han-Paul van Westing
Han-Paul van Westing
Deesy

Samenwerkingspartners

Smart Mobility
Terugblik Open college State of the Art Smart Mobility
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart Mobility in de praktijk: hoe haak je aan en zet je eerste stappen?
Smart Mobility
Terugblik open college Verkeer en evenementen
Smart Mobility
Terugblik open college Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata en de rol van het regionale datateam
Smart Mobility
Terugblik open college Data en wijsheid
Smart Mobility
Terugblik open college Hoe krijgen we mobiliteitsdata betrouwbaar en van voldoende kwaliteit?
Smart Mobility
Terugblik open college Fiets en gezondheid
Smart Mobility
Open college Parkeren en verblijven
Smart Mobility
Open college Bereikbaarheid van het platteland
Smart Mobility
Terugblik open college Professioneel samenwerken aan maatschappelijke opgaven
Smart Mobility
Terugblik open college Smart Mobility in het binnenstedelijke gebied (online)
Smart Mobility
Terugblik open college Toekomstbestendige weginfrastructuur – de implicaties van slimme voertuigen
Smart Mobility
Terugblik: open college Ontwikkelingen en toepassingen van waterstof