Terugblik open college Smart Mobility in het binnenstedelijke gebied (online)

Open collegereeks Smart Mobility in Noord Nederland
Fotograaf: Rob Poelenjee

Fotograaf: Rob Poelenjee

Introductie

Smart Mobility kent vele toepassingen. Zeker ook binnenstedelijk. Denk aan stationsgebieden en evenementen met (tijdelijk) ongewone drukte. Goed doordachte Smart Mobility oplossingen kunnen bijdragen aan een goede inrichting van gebieden en het (pro-actief) reageren op tijdelijk ander gebruik van de publieke ruimte. Dit draagt bij aan passend handelingsperspectief voor de gebruiker.

Mark Hecker van Sweco heeft een achtergrond in de technische bestuurskunde en infrastuctuur. Hij nam ons mee in zijn kijk op de mobiliteit van nu en in de toekomst, ook met een zekere verwondering. Via deze verwondering komen de inrichting van stationsgebieden en de inzet van crowd management aan de orde.

Dit college is onderdeel van het opleidingsprogramma ‘Aan het werk met slimme en groene mobiliteit, waarin ervaren professionals, die nu niet werkzaam zijn binnen het werkveld van smart mobility, hiervoor worden opgeleid.

Over Mark Hecker

Mark Hecker is business director mobiliteit bij Sweco Nederland. Vanuit die rol draagt hij zorg voor het verder uitbouwen van Sweco’s positie binnen mobiliteit, het verder doorontwikkelen van duurzame samenwerkingen hierop en het realiseren van nieuwe business. Mark is een expert met jarenlange ervaring op het gebied van mobiliteitsvraagstukken. Verkeer en vervoer werken als een rode draad door zijn loopbaan. Hij werkte onder andere als consultant bij Gemeente Amsterdam, management consultant bij Berenschot, manager innovatie en strategie bij Connexxion en was onlangs partner bij Boer & Croon.

Sprekers

Mark Hecker
Mark Hecker
Sweco Nederland
Business director mobiliteit
Erik Wegh
Erik Wegh
Ewegh | Verkeer, Mobiliteit en Organisatie
Coordinator digitaliseringsopgave

Samenwerkingspartners

Smart Mobility
Terugblik Open college State of the Art Smart Mobility
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart Mobility in de praktijk: hoe haak je aan en zet je eerste stappen?
Smart Mobility
Terugblik open college Verkeer en evenementen
Smart Mobility
Terugblik open college Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata en de rol van het regionale datateam
Smart Mobility
Terugblik open college Data en wijsheid
Smart Mobility
Terugblik open college Hoe krijgen we mobiliteitsdata betrouwbaar en van voldoende kwaliteit?
Smart Mobility
Terugblik open college Deelmobiliteit en Hubs
Smart Mobility
Terugblik open college Fiets en gezondheid
Smart Mobility
Open college Parkeren en verblijven
Smart Mobility
Open college Bereikbaarheid van het platteland
Smart Mobility
Terugblik open college Professioneel samenwerken aan maatschappelijke opgaven
Smart Mobility
Terugblik open college Toekomstbestendige weginfrastructuur – de implicaties van slimme voertuigen
Smart Mobility
Terugblik: open college Ontwikkelingen en toepassingen van waterstof