Waterreeks: Water en bodem sturend in de praktijk

Vijfde aflevering uit deze reeks

Inhoud

Klimaatverandering leidt tot het steeds vaker voorkomen van extreem weer, met toenemende periodes van droogte en wateroverlast. We worden geconfronteerd met zeespiegelstijging, verzilting en bodemdaling. Om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen is meer ruimte voor water nodig. Hierom is ervoor gekozen om water en bodem meer sturend te laten zijn.

Tijdens dit webinar gaan we in op de vraag hoe een ideale wereld eruit zou kunnen zien wanneer deze water en bodem sturend is. Daarnaast laten we enkele voorbeelden uit de praktijk zien.

Meer info over de invulling en de sprekers volgt nog. 

Praktische informatie

Locatie
Teams
Evenementdatum
18 oktober 2024
Tijd
09.00 - 10.00 uur
Kosten
geen
Doelgroep
Iedereen met interesse in waterbeheer
Contactpersoon WOW
Rudy van Beurden
Rudy van Beurden
Presentator
Contactpersoon WOW
Meinke Schouten
Meinke Schouten
Projectleider en verbinder Water
Data
Waterreeks: AI in de watersector SciFi in de praktijk
Zero emissie
Waterreeks: De rol van waterassets in de energietransitie
Weersextremen en de watersector
Waterreeks: Crisisbeheersing in de praktijk, lessen uit Limburg.
Afvalwater
Waterreeks: Water in de circulaire economie
Innovatie
Waterreeks: Lessen uit andere sectoren
Circulair
Terugkijken webinar Grondgestuurd ontwerpen met bagger als grondstof