Waterreeks: AI in de watersector SciFi in de praktijk

AI verantwoord en betrouwbaar toepassen
Foto van een doorlaatmiddel van het waterschap met daarop een robot ingevoegd.

Inhoud

Op vrijdag 24 mei vond het waterwebinar over de inzet van Artificial Intelligence (AI) in de watersector plaats. Hieronder kun je het webinar terugkijken (1 uur) en vind je de sheets en Q&A. 

Concreet voorbeeld inspecteren scheuren

AI heeft ook steeds meer praktische toepassingen in onze sector. Denk aan het gebruik van drones bij inspecties van waterkeringen. Joost Stenfert van HKV lijn in water legde eerst uit wat Artificial Intelligence eigenlijk inhoudt en wat je ermee zou kunnen. Erik Vastenburg van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ging in op een concreet voorbeeld van het inspecteren van scheuren in dijken.

Nog meer over de rol van AI in de GWW

De rol van AI in de GWW groeit hard. Daarom organiseert Platform WOW de komende tijd meer activiteiten op dit onderwerp. Hierbij ligt de focus op praktijkvoorbeelden met daaraan gekoppeld thema's zoals ethiek, data, veiligheid en organisatieverandering.

Geef jouw suggesties door aan Bart

Heb jij ideeën of vraagstukken als het gaat om de rol van AI in de GWW? Stuur ons een bericht via info@platformwow.nl of neem rechtstreeks contact op met bart.hansma@platformwow.nl of 06-34083632.

Kijk het webinar terug (1 uur)

Samenvatting

Joost Stenfert van HKV lijn in water legde eerst uit wat Artificial Intelligence eigenlijk inhoudt en wat je ermee zou kunnen. Hij benadrukte dat de vraag niet is of we AI gaan gebruiken, maar hoe we dit op een verantwoorde en betrouwbare manier kunnen doen. Joost legde uit dat AI al langere tijd gebruikt wordt om patronen te herkennen in datasets en voorspellingen te doen, maar dat de technologie nu in staat is om veel complexere relaties te ontdekken. Hij gaf drie inspirerende voorbeelden van AI-toepassingen:

  1. Gedetailleerde weersvoorspellingen op basis van satellietdata. 
  2. Patronen herkennen in tijdreeksen, wat onder andere kan helpen bij het voorspellen van waterstanden.
  3. Beeldherkenning voor het inspecteren van waterkeringen met behulp van drones, bijvoorbeeld om scheuren en andere afwijkingen te detecteren.

Joost ging ook in op de uitdagingen bij het gebruik van AI, zoals het opbouwen van vertrouwen in AI-systemen en het omgaan met extreme situaties waarvoor weinig historische data beschikbaar is. Hij benadrukte het belang van leren door doen en riep op om AI-modellen in de praktijk te testen.

Toepassingen door Erik Vastenburg

Erik Vastenburg, programmamanager Waterveiligheid bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), vervolgde het verhaal van Joost met de uitleg van een concrete toepassing binnen de organisatie. Hij beschreef hoe HHNK, samen met onder andere Wetterskip Fryslan en HKV, AI inzet bij de inspectie van dijken. Dat is een aanpak die hen de Waterinnovatieprijs heeft opgeleverd. Door drones in te zetten voor inspecties kunnen grote hoeveelheden data verzameld worden, die vervolgens met AI geanalyseerd worden om scheuren en andere afwijkingen te detecteren. Dit bespaart tijd en verhoogt de efficiëntie van inspecties. Ook beheerders van de dijken, die jaarlijks vele kilometers afleggen om de waterkeringen met het blote oog te inspecteren, reageren enthousiast op de mogelijkheid om gerichter aan het werk te gaan. "Het is een samenwerking tussen techniek en de mens," benadrukte Erik.

Erik vertelde verder dat het integreren van AI in de bestaande werkprocessen en ICT-structuren een uitdaging is, maar ook veel kansen biedt. Hij riep andere waterschappen, kennisinstellingen en marktpartijen op om mee te pionieren en de ontwikkelde AI-Toolbox open source te gebruiken. Deze toolbox wordt verder ontwikkeld door het Programma Instandhouding Waterkeringen (PIW) dat door STOWA en Rijkswaterstaat getrokken wordt. 

Oproep tot samenwerking

Ben je enthousiast over deze ontwikkelingen en wil je bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de AI-Toolbox? Neem dan contact op met PIW@stowa.nl. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze open source ontwikkeling en samen de mogelijkheden van AI in de watersector te verkennen en te benutten.

Sprekers

Erik Vastenburg

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Programmamanager waterveiligheid

Joost Stenfert

HKV lijn in water

Flood risk consultant

Mattijn van Hoek

HKV lijn in water

Circulair
Waterreeks: Hergebruik stalen damwanden in oevers
Zero emissie
Waterreeks: De rol van waterassets in de energietransitie
Klimaatadaptatie
Waterreeks: Water en bodem sturend in de praktijk
Weersextremen en de watersector
Waterreeks: Crisisbeheersing in de praktijk, lessen uit Limburg.
Afvalwater
Waterreeks: Water in de circulaire economie
Innovatie
Waterreeks: Lessen uit andere sectoren
Circulair
Terugkijken webinar Grondgestuurd ontwerpen met bagger als grondstof
Graafmachine aan het werk.