Terugkijken webinar Grondgestuurd ontwerpen met bagger als grondstof

Eerste aflevering uit deze reeks

Inhoud

Op vrijdag 5 april organiseerden we de eerste aflevering van de waterreeks 2024. In deze editie stond bagger als grondstof centraal. Je kunt het webinar hieronder terugkijken.

Kijk hieronder het webinar terug, download de sheets en check de links die in de chat werden gedeeld. 

De volgende aflevering van de waterreeks is op vrijdag 24 mei en zal gaan over AI in de watersector

Kijk het webinar terug (1 uur)

Inhoud

Goede grond voor bouwprojecten is steeds lastiger te vinden en dat terwijl we jaarlijks miljoenen kuubs bagger uit ons water halen, waarvan een deel niet direct op het land kan worden verwerkt. Bagger als grondstof is daarmee een factor van belang. Daarvoor moeten verschillende partijen elkaar wel weten te vinden. Tom Kloosterman van het Circulaire Bagger Consortium (winnaar van de WOW-prijs 2023) vertelde hoe zij de miljoenen kuubs baggerspecie, die jaarlijks in de regio Zuid-Holland vrijkomen, willen transformeren naar hoogwaardige grondstoffen voor de bouwsector. Dit doen ze door technische en organisatorische oplossingen te ontwikkelen met een krachtig netwerk van samenwerkingspartners, waaronder waterschappen, gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland. 

Ondertussen zijn steeds meer partijen in de praktijk bezig met grondgestuurd ontwerpen. Dat houdt in dat je het ontwerp van het project aanpast aan de beschikbare grond uit de omgeving, in plaats van beginnen bij het ontwerp en daar de passende grond bij zoeken. In dat laatste geval wordt de grond van ver aangevoerd. Door te kiezen voor lokale aanvoer van grond bij een dijkversterking kan de CO2-uitstoot van het project halveren! Ook komt hierdoor ruimte om bijvoorbeeld bagger in te zetten voor onderdelen van het project. De Brede Groene Dijk in het noordoosten van Groningen en de toepassing van baggerblokken bij Hansweert zijn voorbeelden waar met dit principe is gewerkt. Erik Jolink en Jelle-Jan Pieterse behandelden deze voorbeelden tijdens het webinar.

Sprekers

Erik Jolink
Erik Jolink
Waterschap Hunze en Aa's
Projectmanager
Jelle-Jan Pieterse
Jelle-Jan Pieterse
Waterschap Scheldestromen
Technisch Manager Projectorganisatie Waterveiligheid (POW)
Tom Kloosterman
Tom Kloosterman
Blauwe Bagger
Co-Founder
Data
Waterreeks: AI in de watersector SciFi in de praktijk
Zero emissie
Waterreeks: De rol van waterassets in de energietransitie
Klimaatadaptatie
Waterreeks: Water en bodem sturend in de praktijk
Weersextremen en de watersector
Waterreeks: Crisisbeheersing in de praktijk, lessen uit Limburg.
Afvalwater
Waterreeks: Water in de circulaire economie
Innovatie
Waterreeks: Lessen uit andere sectoren