Waterreeks: De rol van waterassets in de energietransitie

Uitdagingen in de energietransitie

Inhoud

We kunnen er niet meer omheen. Op steeds meer plekken in Nederland is sprake van netcongestie. Ook waterbeheerders hebben hier “last” van. In het natte voorjaar van ‘24 waren er enkele waterschappen die met moeite voldoende stroom konden krijgen om de natte polders leeg te pompen.

Ondertussen zijn hier goede afspraken over gemaakt met de netbeheerders, maar ook de groeiende toekomstige vraag doet een beroep op het schaarse goed dat elektriciteit heet. Aan de andere kant kunnen gemalen bijdragen aan het verlichten van het netwerk door bijvoorbeeld te malen op momenten van stroomoverschot.

Tijdens dit webinar zal Ina Elema van de Unie van Waterschappen ingaan op de uitdagingen waar de waterbeheerders voor staan in de energietransitie. Vervolgens behandelen we een voorbeeld van slim malen in de praktijk.

Praktische informatie

Locatie
Teams
Evenementdatum
13 september 2024
Tijd
09.00 - 10.00 uur
Kosten
geen
Doelgroep
Iedereen met interesse in waterbeheer
Contactpersoon WOW
Rudy van Beurden
Rudy van Beurden
Presentator
Contactpersoon WOW
Meinke Schouten
Meinke Schouten
Projectleider en verbinder Water

Spreker

Ina Elema
Ina Elema
Unie van Waterschappen
Beleidsadviseur Energie
Data
Waterreeks: AI in de watersector SciFi in de praktijk
Klimaatadaptatie
Waterreeks: Water en bodem sturend in de praktijk
Weersextremen en de watersector
Waterreeks: Crisisbeheersing in de praktijk, lessen uit Limburg.
Afvalwater
Waterreeks: Water in de circulaire economie
Innovatie
Waterreeks: Lessen uit andere sectoren
Circulair
Terugkijken webinar Grondgestuurd ontwerpen met bagger als grondstof