Open college Toekomstbestendige weginfrastructuur – de implicaties van slimme voertuigen

Open collegereeks Smart Mobility in Noord Nederland

Introductie

De ontwikkeling van slimme, (deels) zelfrijdende voertuigen biedt steeds meer nieuwe mogelijkheden om de weginfrastructuur toekomstbestendig te maken. Dat brengt veel vragen met zich mee.

Welke eisen moeten we bijvoorbeeld stellen aan de voertuig-wegkant interactie? Vaak wordt dit vraagstuk vanuit technisch oogpunt bekeken, maar daarbij speelt het probleem dat de techniek steeds vaker en sneller verandert. Het LVMB liet onlangs een onderzoek uitvoeren waarbij niet de techniek, maar de rijtaak van de bestuurder als uitgangspunt diende.

In dit open college licht Peter Morsink toe hoe we, vanuit de rijtaak bezien, tot een goed onderbouwd advies kunnen komen voor het toekomstbestendig maken van de weginfrastructuur.

Dit college is onderdeel van het opleidingsprogramma ‘Aan het werk met slimme en groene mobiliteit, waarin ervaren professionals, die nu niet werkzaam zijn binnen het werkveld van smart mobility, hiervoor worden opgeleid.

Praktische informatie

Locatie
Provinciehuis, Sint Jansstraat 4, 9712 JN, Groningen
Evenementdatum
1 maart 2024
Tijd
13:00 - 16:00 uur
Kosten
geen
Doelgroep
Wegbeheerders en iedereen met interesse in de integrale duurzaamheidsagenda
Contactpersoon WOW
Rianne Croes
Communicatieadviseur

Sprekers

Peter Morsink

Royal HaskoningDHV

Senior Adviseur slimme mobiliteit en verkeersveiligheid

Peter Morsink
Smart Mobility
Terugblik Open college State of the Art Smart Mobility
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart Mobility in de praktijk: hoe haak je aan en zet je eerste stappen?
Smart Mobility
Terugblik open college Verkeer en evenementen
Smart Mobility
Terugblik open college Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata en de rol van het regionale datateam
Smart Mobility
Terugblik open college Data en wijsheid
Smart Mobility
Terugblik open college Hoe krijgen we mobiliteitsdata betrouwbaar en van voldoende kwaliteit?
Smart Mobility
Terugblik open college Deelmobiliteit en Hubs
Foto van deelscooters
Smart Mobility
Terugblik open college Fiets en gezondheid
Mensen steken over per fiets bij een stoplicht.
Smart Mobility
Open college Parkeren en verblijven
Geparkeerde auto's
Smart Mobility
Open college Bereikbaarheid van het platteland
Fietsenstalling treinstation, Hillegom buitengebied
Smart Mobility
Terugblik open college Professioneel samenwerken aan maatschappelijke opgaven
Vervanging van de voegovergang op de A12 Galecopperbrug
Smart Mobility
Terugblik open college Smart Mobility in het binnenstedelijke gebied (online)
Mensen lopen in de stad, binnenstedelijk gebied.
Smart Mobility
Terugblik open college Toekomstbestendige weginfrastructuur – de implicaties van slimme voertuigen
Rijdende auto's met lichten aan in de schemer.
Smart Mobility
Terugblik: open college Ontwikkelingen en toepassingen van waterstof
Groep mensen krijgt toelichting over waterstof.

Samenwerkingspartners