Waterwebinar #2: Water in en om onze veeleisende steden

Entrepotdok, 2 juni 2020, fotograaf Suzanne van der Meulen

In deze tweede aflevering uit de waterwebinar reeks Think Big, Act Small gaan we in op het water in en rondom onze steden.

Suzanne van der Meulen, Urban Water Quality and Management Research Deltares, gaat in op de drukte op het water die alsmaar toeneemt, ook in stedelijk gebied. Daarbij behandelt ze concrete voorbeelden uit Amsterdam, Utrecht en Toronto. Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Beheren van de functionele waterkwaliteit;
  • Visie op het (recreatief) gebruik van water, denk aan Zwemmen in het IJ;
  • Toenemende vraag van bewoners aan gemeenten;
  • Functioneel watergebruik en de stresstest (meten).

Hiltrud Pötz van Atelier GroenBlauw (architecte) behandelt de rol van water bij stedelijke nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten. Daarbij gaat ze onder andere in op een herinrichtingsproject in een verdichte wijk met sociale woningbouw in Leiden. De gemeente had daar grote ambities gesteld op het gebied van klimaatadaptatie en vergroening. Hiltrud vertelt over de aanpak, waarbij op alle niveau's, van bewoners tot stedenbouwkundigen en rioleringsdeskundigen, in ateliers is samengewerkt. Daarnaast laat ze zien wat de nieuwe eisen op het gebied van waterberging en vergroening betekenen voor het ontwerp aan de hand van een voorbeeld uit Delft.

Praktische informatie

Locatie
Teams
Evenementdatum
22 september 2023
Tijd
09.00 - 10.00 uur
Kosten
geen
Doelgroep
Iedereen met interesse in waterbeheer
Contactpersoon WOW
Rudy van Beurden
Presentator

Sprekers

Suzanne van der Meulen

Deltares

Urban water quality and management research

Suzanne van der Meulen

Hiltrud Pötz

atelier GROENBLAUW

Deskundige op het terrein van duurzame, klimaat- en toekomstbestendige gebouwen, steden en gebieden

Hiltrud Pötz
IJ met ponten en binnenvaart, fotograaf Marc Brink
Droogte
Terugkijken: Think Big, Act Small, een oproep voor de Nederlandse watersector
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: waterwebinar #2: Water in en om onze veeleisende steden
Weersextremen en de watersector
Kijk terug: webinar Innoveren en digitaliseren in de watersector
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: Energie opwekken uit water
Afvalwater
Terugkijken webinar Grondstoffen terugwinnen uit afvalwater
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Waar beweegt de Nederlandse watersector zich naartoe?