Over Platform WOW

Platform WOW brengt beheerders van weg, vaarweg en water samen. WOW faciliteert kennisdeling en leren van elkaars praktijkvoorbeelden. Zodat collega beheerders van gemeenten, provincies, rijkswaterstaat, waterschappen, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven en de Rijksoverheid met dezelfde opgave elkaar inspireren.

Lees verder
Elkaar ontmoeten

We organiseren impactvolle evenementen over thema’s die zowel regionale als de landelijke opgaven raken. Online en offline.

Kennis en ervaring onderling uitwisselen

We geven collega’s van diverse beheerders de gelegenheid om bij elkaar in de keuken te kijken. Eén dag of voor langere tijd.

Water- en wegprofessionals van de toekomst

De collega’s van nu geven vorm aan de (vaar)wegen en wateren voor de generatie van morgen. Wij betrekken die jonge generatie actief bij het vak en enthousiasmeren ze voor de bèta-opleidingen daar naartoe.

In de spotlight

Water in de circulaire economie

Kijk het webinar Energie uit water terug

Meer dan 50% van de Nederlandse warmtebehoefte kan worden voldaan door warmte uit water te halen. Hoe ziet dit eruit en wat voor succesvolle projecten lopen er nu? Kijk het webinar Energie uit water van 3 september terug!

3 september 2020
Kijk het webinar terug

WOW staat voor mij voor het wij-gevoel van beheerders onder elkaar

Kees Vonk, secretaris-directeur waterschap Rivierenland, waarnemend voorzitter Platform WOW Kees Vonk, secretaris-directeur waterschap Rivierenland, waarnemend voorzitter Platform WOW

Het WOW-netwerk

Duizenden collega's binnen de overheid en daarbuiten zijn bij WOW aangesloten. Bekijk hier met wie we onlangs samenwerkten.

Partners

Een greep uit de organisaties waarmee we samenwerken.

Provincie Gelderland
Rijkswaterstaat
Koninklijk Nederlands Waternetwerk
KWR Watercycle research institute
STOWA
Gemeente Apeldoorn
Energie en Grondstoffen Fabriek
Unie van Waterschappen
Kennisplatform CROW
Bouwcirculair
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Gemeente Amsterdam