Over Platform WOW

Platform WOW brengt beheerders van weg, vaarweg en water samen. WOW faciliteert kennisdeling en leren van elkaars praktijkvoorbeelden. Zodat collega beheerders van gemeenten, provincies, rijkswaterstaat, waterschappen, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven en de Rijksoverheid met dezelfde opgave elkaar inspireren.

Lees verder
Elkaar ontmoeten

We organiseren impactvolle evenementen over thema’s die zowel regionale als de landelijke opgaven raken. Online en offline.

Kennis en ervaring onderling uitwisselen

We geven collega’s van diverse beheerders de gelegenheid om bij elkaar in de keuken te kijken. Eén dag of voor langere tijd.

Water- en wegprofessionals van de toekomst

De collega’s van nu geven vorm aan de (vaar)wegen en wateren voor de generatie van morgen. Wij betrekken die jonge generatie actief bij het vak en enthousiasmeren ze voor de bèta-opleidingen daar naartoe.

WOW staat voor mij voor het wij-gevoel van beheerders onder elkaar

Kees Vonk, secretaris-directeur waterschap Rivierenland, waarnemend voorzitter Platform WOW Kees Vonk, secretaris-directeur waterschap Rivierenland, waarnemend voorzitter Platform WOW

Het WOW-netwerk

Duizenden collega's binnen de overheid en daarbuiten zijn bij WOW aangesloten. Bekijk hier met wie we onlangs samenwerkten.

Gemma Schepers
Gemma Schepers
gemeente Amsterdam
Bas Worm
Bas Worm
Waterschap Vechtstromen
Martijn Weening
Martijn Weening
Provincie Noord-Holland
Thido Arts
Thido Arts
Rijkswaterstaat
Bert Kremer
Bert Kremer
Provincie Zuid-Holland
Jos Wieggers
Jos Wieggers
Rijkswaterstaat
Teun Molenaar
Teun Molenaar
Waterschap Zuiderzeeland
Gemma Schepers Bas Worm Martijn Weening Thido Arts Bert Kremer Jos Wieggers Teun Molenaar

Partners

Een greep uit de organisaties waarmee we samenwerken.