Over Platform WOW

Platform WOW brengt beheerders van weg, vaarweg en water samen. WOW faciliteert kennisdeling en leren van elkaars praktijkvoorbeelden. Zodat collega beheerders van gemeenten, provincies, rijkswaterstaat, waterschappen, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven en de Rijksoverheid met dezelfde opgave elkaar inspireren.

Elkaar ontmoeten

We organiseren impactvolle evenementen over thema’s die zowel regionale als de landelijke opgaven raken. Online en offline.

Kennis en ervaring onderling uitwisselen

We geven collega’s van diverse beheerders de gelegenheid om bij elkaar in de keuken te kijken. Eén dag of voor langere tijd.

Water- en wegprofessionals van de toekomst

De collega’s van nu geven vorm aan de (vaar)wegen en wateren voor de generatie van morgen. Wij betrekken die jonge generatie actief bij het vak en enthousiasmeren ze voor de bèta-opleidingen daar naartoe.

In de spotlight

Assetmanagement

Oproep: Werkgroep 'Samen grip op ons areaal'

Platform WOW en Platform Bruggen bundelen de krachten van 25 Nederlandse brugbeheerders in de werkgroep ‘Samen grip op ons areaal’. Jij kunt hier onderdeel vanuit maken. Want de grote V&R-opgave hoef je niet alleen op te pakken, ook niet alleen als organisatie.

Aanmelden

WOW staat voor mij voor het wij-gevoel van beheerders onder elkaar

Kees Vonk, secretaris-directeur waterschap Rivierenland, waarnemend voorzitter Platform WOW Kees Vonk, secretaris-directeur waterschap Rivierenland, waarnemend voorzitter Platform WOW

Het WOW-netwerk

Duizenden collega's binnen de overheid en daarbuiten zijn bij WOW aangesloten. Bekijk hier met wie we onlangs samenwerkten.

Noor van den Brink
Noor van den Brink
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Hetti van Hamersveld
Hetti van Hamersveld
Provincie Zuid-Holland
Marcel Paalman
Marcel Paalman
KWR Water Research Institute
Daniël Tijink
Daniël Tijink
Platform voor de informatiesamenleving
Kees Quartel
Kees Quartel
Rijkswaterstaat
Jan van Asten
Jan van Asten
Rijkswaterstaat
Noor van den Brink Hetti van Hamersveld Marcel Paalman Daniël Tijink Kees Quartel Jan van Asten

Partners

Een greep uit de organisaties waarmee we samenwerken.