Infra Dialogen

Introductie

Platform WOW, Platform Bruggen en De Bouwcampus organiseren maandelijks de Infra Dialoog. Dit is een vervolg op het succesvolle format Brugdialogen. Lees meer over het samenbrengen van infra initiatieven en de nieuwe formule

We organiseren per jaar negen online Infra Dialogen met dezelfde opzet als de Brugdialogen: themagewijs korte pitches door vakgenoten uit het netwerk en in kleine groepjes de dialoog met elkaar voeren. De Infra Dialogen zijn gericht op onderwerpen die relevant zijn voor alle typen infrastructuur. Denk aan onderwerpen als assetmanagement, circulaire economie, contractvormen, samenwerking tussen opdrachtgevers, industrialisatie, standaardisatie en nog meer. 

Voor alle infra professionals

De infra-bijeenkomsten zijn bedoeld voor álle professionals in de infra -sector van weg en water. Wij, de netwerken van Platform WOW, Platform Bruggen en De Bouwcampus, vormen samen hét netwerk waar jij en andere infra professionals elkaar kunnen ontmoeten, inspireren, samenwerken en kennis kunnen delen. Waar waardering is voor jou als professional en je toegang hebt tot andere niveaus. En waar we samen in een veilige omgeving inzichten kunnen verkennen en oplossingen kunnen vinden voor de complexe (transitie)opgaven in de infra. Zo leren we van elkaar. 

Samenwerkingspartners

Assetmanagement
Kijk terug: Infra Dialoog: ProCarement
Assetmanagement
Kijk terug: Infradialoog circulaire infra met staal
Vervanging en renovatie
Terugkijken inleiding Infra Dialoog over de vernieuwingsopgave infrastructuur
Assetmanagement
Terugkijken: inleiding Infra Dialoog over asfalt
Mensen aan het werk aan het asfalt op een brug.
Vervanging en renovatie
Terugkijken Infra Dialoog: bouwen met hout
Houten brug over weg heen.
Assetmanagement
Terugblik op de Infra Dialoog: Bouwen met composiet
Assetmanagement
Terugkijken inleiding Infra Dialoog: Schoon en Emissieloos Bouwen
Bouwvakker aan het werk op de bouwplaats met een kraan en schip op de achtergrond.