Over Platform WOW

Het landelijke netwerk van weg-, vaarweg- en waterbeheerders

Jouw opgave is ook die van een ander

Of je je nu bezighoudt met het water, de weg of de vaarweg in Nederland: vaak heb je te maken met dezelfde opgave als collega-beheerders bij andere organisaties. Provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, haven- en drinkwaterbedrijven werken steeds meer aan vraagstukken die netwerk overstijgend zijn. Denk aan duurzaamheid, digitalisering en de V&R-opgave. We kunnen deze uitdagingen alleen oplossen door samen te werken en gebruik te maken van elkaars expertise.

Sluit je aan bij Platform WOW

WOW is elke week wel ergens in het land. Zo krijg je de gelegenheid om collega's uit verschillende organisaties over verschillende onderwerpen te spreken. Of juist precies over dat ene onderwerp dat jou zo interesseert.

Lindy Molenkamp, provincie Noord-Holland

Morgen is anders dan vandaag. Met Platform WOW.