Terugkijken: verdiepingssessie Landelijk Prognoserapport Infra

Introductie

Op vrijdag 4 juni bespraken we de inhoud en implicaties van het Prognoserapport instandhouding civiele infrastructuur, vervanging en renovatie, dat TNO opstelde in opdracht van de Bouwagenda.

Arie Bleijenberg, auteur van het rapport, duidde het probleem door inzage te geven in de aantallen, de soorten en de toestand van de Nederlandse assets. Ook werden de kosten van het op orde brengen ervan besproken. Vervolgens ging hij in gesprek met Anita Baas (Bouwagenda / Rijkswaterstaat) en Fred Westenberg (Platform Bruggen). Met input vanuit het publiek werd gesproken over de drempels die we met elkaar ervaren om deze opgave een stap verder te brengen. Over het aanwakkeren van urgentie binnen de verschillende organisaties. En hoe te komen tot een gezamenlijk referentiekader en een gezamenlijke taal voor het beheer van ieders kunstwerken.

Sprekers

Anita Baas

Rijkswaterstaat

Programmadirecteur Programma 'Implementatie Verzorgingsplaats van de Toekomst'

Anita Baas

Fred Westenberg

Platform Bruggen

Voorzitter

Fred Westenberg

Arie Bleijenberg

Koios strategy

Secretaris stuurgroep Landelijk Prognoserapport

Arie Bleijenberg

Samenwerkingspartners

Platform WOW - Water ontmoet Water en Weg ontmoet Weg
Logo De Bouwagenda
Logo De Bouwcampus
Logo Platform Bruggen

Kijk het plenaire deel van de sessie terug (1,5 uur)

Kennis, geld , personele capaciteit, maar ook urgentiebesef onder collega’s en vooral bestuurders is hard nodig. Maar laten we ondertussen trots zijn op de infrastructuur die we hebben.

Deelnemer tijdens de bijeenkomst

Inzichten en verder

Dat steeds meer civiele kunstwerken in Nederland het einde van hun technische levensduur naderen, is bekend. Wat de concrete impact van deze immense opgave is, hebben we (nog) niet haarscherp met elkaar. Evenmin wat ieder daarin kan en moet betekenen. Zo bleek ook tijdens de sessie. Meer dan de helft van de deelnemers gaf bijvoorbeeld aan dat er binnen het eigen beheersgebied onvoldoende zicht is op de actuele stand van het areaal. Ook gaf men aan zich zorgen te maken over de veiligheid op onze kunstwerken.

Aanbevelingen uit het TNO-rapport die deelnemers in de bijeenkomst onderschreven, gingen over het volledig en actueel krijgen van data over onze infra. Grote onzekerheden stapsgewijs kleiner maken met elkaar. Ook gaf men aan de samenwerking tussen beheerders logisch te vinden: samen sturing geven aan programma’s voor kennisontwikkeling en innovatie. Want kennis en capaciteit in deze opgave is schaars. Daar moeten we slim mee omgaan met elkaar.

Infographic

Visual van de sessie

Klik op de infographic voor een vergrote weergave

Duidelijk werd dat ieder overtuigd is dat de sector deze klus alleen in gezamenlijkheid kan klaren. En dat het opzoeken van collega’s bij andere organisaties heel logisch is. Dat biedt basis om vanuit Platform WOW, samen met Platform Bruggen volgende stappen te faciliteren: Te beginnen met nóg beter weten wat ieder in zijn areaal heeft, wat de toestand daarvan is. Dat doen we door te leren van elkaar: beheerders gaven aan goed opgelijnd te zijn. Het is interessant te weten hoe de ander dat inzicht heeft gekregen. Meer hierover volgt nog.

Assetmanagement
Terugblik: online Brugdialoog over gebundeld aanbesteden
Assetmanagement
Terugblik: online Brugdialoog over hergebruik bruggen
Assetmanagement
Terugblik: online Brugdialoog over inspecties
Vervanging en renovatie
Terugblik: online Brugdialoog over constructieve veiligheid
Vervanging en renovatie
Terugblik: online Brugdialoog over areaalinformatie
Vervanging en renovatie
Terugblik online Brugdialoog 'de driehoek kosten, kwaliteit en risico’s'
Vervanging en renovatie
Terugblik Brugdialoog Bouwlogistiek
Vervanging en renovatie
Terugblik Brugdialoog biobased bouwen
Assetmanagement
Terugblik: Brugdialoog Industrialisatie
Vervanging en renovatie
Terugblik Brugdialoog Landelijk Prognoserapport Infra
Assetmanagement
Terugblik Brugdialoog Samenwerken in bouwteams
Assetmanagement
Terugblik Brugdialoog: randvoorwaarden voor innoveren
Assetmanagement
Terugkijken: Brugdialoog Highlights Infra5Daagse
Assetmanagement
Kijk terug: brugdialoog Digital Twin
Assetmanagement
Terugkijken: brugdialoog Personeelstekort in de infra - hoe gaan we er mee om?
Assetmanagement
Terugkijken: inleiding Brugdialoog: stikstof, hoe bouwen we door?
Assetmanagement
Terugkijken: Brugdialoog over best practices in transitie-opgaven