Water in de circulaire economie

Introductie

Tussen 14 mei en 17 december 2020 organiseren we samen met KNW Waternetwerk, Aqua Minerals, Energie- en Grondstoffenfabriek, KWR en STOWA een reeks interactieve sessies over Water in de circulaire economie. 

Circulaire economie

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en (her)gebruiken van grondstoffen. Bepaalde grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart in de wereld. Het is nu wellicht meer dan ooit het moment om over te schakelen naar een circulaire economie. En de watersector kan hier een stimulerende rol in spelen.

Bij de productie van drinkwater en het zuiveren van afvalwater kunnen we waardevolle grondstoffen (terug)winnen. Water speelt een belangrijke rol speelt bij de productie van duurzame energie en ook gezuiverd restwater kan een belangrijke aanvulling zijn in tijden van droogte. Kortom, er zijn talloze kansen. En gelukkig zijn er ook al heel veel mooie voorbeelden.

Doe mee!

Hierover gaan de acht webinars die wij in aanloop naar het KNW Najaarscongres op vrijdag 27 november 2020 organiseren. Na het congres is er een laatste webinar, waarin we gezamenlijk vooruitkijken naar de toekomst. Schrijf je in voor een of meerdere webinars, stel je vragen en doe mee. Samen werken we aan een circulaire toekomst!

Organisatoren

Platform WOW
Koninklijk Nederlands Waternetwerk
Aqua Minerals
Energie en Grondstoffen Fabriek
KWR Watercycle research institute
STOWA
Water in de circulaire economie
Water in de circulaire economie - Nieuwe grondstoffen
Water in de circulaire economie
Water in de circulaire economie - Governance en gedrag
Water in de circulaire economie
Water in de circulaire economie - Vooruitkijken naar de toekomst
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar introductie Water in de circulaire economie
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Nutriënten, waardevolle grondstoffen
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Hergebruik van Water, oplossing voor droogte
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Energie uit water
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Industrie als belangrijke ketenpartner