Terugkijken: webinar Hergebruik van Water, oplossing voor droogte

Introductie

Op donderdag 25 juni vond het derde webinar in de reeks Water in de circulaire economie plaats met als onderwerp: voldoende zoet water voor alle gebruikers en functies.

Sprekers

Jan-Willem Mulder
Jan-Willem Mulder
Evides
Manager process & technology
Ruud Bartholomeus
Ruud Bartholomeus
KWR Watercycle research institute
Principal scientist

Highlights

Ruud Bartholomeus en Jan-Willem Mulder samen met Hans Etman en de deelnemers in gesprek over het steeds vaker voorkomende fenomeen van droogte en de manieren waarop hergebruik van water hier een oplossing voor kan bieden. Aan de orde kwamen onder andere:

  • Waterverdeling: hoe bepaal je dat?
  • Samenwerking: er is heel veel kennis op verschillende gebieden, maar om die optimaal tot zijn recht te laten komen is samenwerking heel belangrijk
  • Kwaliteitsissues: kwantiteit moet niet ten koste gaan van kwaliteit
  • Regelgeving

Welke stap kun jij zetten na het kijken van dit webinar? Het devies van de sprekers: ga de samenwerking aan met anderen en heb ambitie en daadkracht met verstand. Zoek actief andere sectoren en organisaties op. Dit onderwerp is van ons allen samen: overheden, drinkwaterbedrijven, bedrijfsleven en eindgebruikers. Echter: de oplossing voor de ene sector moet niet leiden tot problemen voor de andere sector. Bekijk de functies en het watersysteem dus in onderlinge samenhang.

Kijk het webinar terug. Duur: 1 uur

Organisatoren

Koninklijk Nederlands Waternetwerk
Aqua Minerals
Energie en Grondstoffen Fabriek
KWR Watercycle research institute
STOWA
Platform WOW
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar introductie Water in de circulaire economie
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Nutriënten, waardevolle grondstoffen
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Energie uit water
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Industrie als belangrijke ketenpartner
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Nieuwe grondstoffen
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Water in de circulaire economie - Governance en gedrag
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Vooruitkijken Water in de circulaire economie