Terugkijken: webinar Vooruitkijken Water in de circulaire economie

Introductie

Op donderdag 17 december organiseerden we het laatste webinar in de serie Water in de circulaire economie. De afgelopen maanden stonden we samen stil bij de betekenis van circulaire economie voor de watersector. Hierbij verkenden we onderwerpen zoals nutriënten, hergebruik van water, energie en nieuwe grondstoffen, de rol van industrie, governance en gedrag. Hier kun je de hele reeks terugzien.

Nu is de vraag, hoe kunnen we als watersector de volgende stap zetten? Tijdens de afsluitende bijeenkomst verkenden we samen de toekomst. Dit deden we onder meer met de volgende twee sprekers: 

  1. Ralph Lindeboom, assistent-professor Watermanagement aan de TU-Delft, nam ons mee in wat we als watersector kunnen leren van onder meer astronauten, Microbiologie in diepzeegebied en inspirerende projecten in het buitenland. 
  2. Willy Verstraete, professor Microbiologie aan de Universiteit van Gent, schetste het bredere perspectief waar we als watersector naartoe moeten om onze circulaire doelstellingen te behalen. Daarin ging hij de belangrijkste obstakels bij langs zoals een goede business case en weerstand bij de eindgebruiker maar ook de kansen zoals de route om op grote schaal hoogwaardige eiwitten uit afvalwater te vervaardigen. 

Sprekers

Ralph Lindeboom
Ralph Lindeboom
TU Delft
Assistent Professor
Willy Verstraete
Willy Verstraete
Universiteit van Gent
Emeritus Hoogleraar

Opbrengst

Wat gaan we volgend jaar doen?

Na de presentaties van Ralph en Willy gingen we in gesprek met de deelnemers over de behoefte voor de toekomst. Dit werd gedaan aan de hand van een survey die voorafgaand is uitgezet onder de ruim 1000 deelnemers aan deze serie.

Hieruit bleek dat er veel behoefte was aan meer webinars en colleges. Voor de onderwerpen ‘Hergebruik van Water’ en ’Nieuwe grondstoffen’ was behoefte aan verdieping. Daarnaast was er veel vraag naar een nieuwe reeks webinars over het onderwerp 'Klimaatextremen (te veel of te weinig water)’.

In 2021 organiseren we daarom een nieuwe serie bijeenkomsten over klimaatextremen. Je ontvangt hiervan in het nieuwe jaar een uitnodiging. 

Andere bijeenkomsten

Deze serie is georganiseerd in samenwerking met KNW, KWR, STOWA, Aqua Minerals en de Energie- en Grondstoffenfabriek. In het komende jaar staan er alvast twee evenementen op de planning waar we je op willen attenderen:

20 mei

16-17.15 uur

Circulaire sleuteltechnologieën voor droogtebestendige watervoorzieningen in delta’s - AquaConnect

17 juni

16-17.15 uur

Circulaire slibketen

Meer info en aanmelden via www.h2owaternetwerk.nl

Terugkijken

Samenwerkingspartners

Platform WOW
Koninklijk Nederlands Waternetwerk
Aqua Minerals
Energie en Grondstoffen Fabriek
KWR Watercycle research institute
STOWA
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar introductie Water in de circulaire economie
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Nutriënten, waardevolle grondstoffen
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Hergebruik van Water, oplossing voor droogte
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Energie uit water
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Industrie als belangrijke ketenpartner
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Nieuwe grondstoffen
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Water in de circulaire economie - Governance en gedrag