Human Capital

Jongeren, young professionals, experts en Passionado's

Investeren in kennis, vaardigheden en competenties

Door vergrijzing, arbeidsmarktkrapte en lage instroom staan organisaties onder een steeds hogere druk. De hoge ambities vanuit de maatschappelijke opgaven blijven groeien, maar het aantal mensen die het kunnen bewerkstelligen worden minder. 

De sector kan dit opvangen door te investeren in kennis, vaardigheden, competenties van beheerders. En het blijven enthousiasmeren van jong (scholieren en studenten) en oud (zij-instromers) om hun carrière in het beheer voort te zetten. Daarom organiseert Platform WOW activiteiten gericht op Human Capital zoals de Meeloopdagen. Lees hieronder wat Platform WOW nog meer rondom dit onderwerp initieert. 

Meeloopdagen

De afgelopen jaren zijn er al meer dan 2.000 meeloopdagen georganiseerd. De ervaringen laten zien dat een dag meelopen inspirerend werkt, enorm leerzaam is en vaak het startpunt is van een succesvolle samenwerking!

Tijdens een meeloopdag kan een beheerder uit de weg- en waterbeheer binnen een andere organisatie over de schouder meekijken van een vakgenoot. Het is een laagdrempelige manier om mensen en organisaties te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

De Passionado

We zien het nu dagelijks gebeuren. De hoge ambities vanuit de maatschappelijke opgaven blijven maar groeien, maar het aantal mensen die het kunnen bewerkstelligen worden juist minder (vergrijzing is daar een van). Tegelijkertijd begint de tijd te dringen om de opgaven te bewerkstelligen. Help?! 

De arbeidsmarktkrapte hebben we niet in 1 dag opgelost, daarom inspireren we jou in de reeks van de ‘Passionado’ met wat wél kan. Met voorbeelden uit de praktijk nemen we jou mee wat je kunt doen met de zogenaamde vergrijzing en de ‘bijna pensionado’.

Praktijkvoorbeelden Human Capital

Wat kan er wél op het gebied van menselijk kapitaal? De hoge ambities vanuit de maatschappelijke opgaven blijven groeien, de kosten gaan omhoog, grondstoffen worden steeds schaarser en de eisen hoger. Digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden en vraagt om nieuwe kennis. Ondertussen neemt het aantal mensen die het kunnen bewerkstelligen af. Hoe gaan we hiermee om? Welke oplossingen zijn er al?

In deze rubriek vertellen teammanagers hun verhaal. Ken jij ook voorbeelden die een podium verdienen? Neem contact op met samantha.wicht@platformwow.nl.

De 'next' beheerder

Scholieren (basis-en middelbaaronderwijs), studenten en young professionals zijn allemaal in potentie de ‘next’ beheerder ofwel de beheerder van de toekomst, mits we daar de dag van vandaag aandacht aan besteden. Jaarlijks vinden er namelijk minder studenten hun doorgang naar de infrasector en het beheerders vak. Dat is zonde, want het ‘beheerdersvak’ heeft zoveel te bieden. Feit is dat deze nieuwe generatie ook nodig hebben om tot innovatie oplossingen te komen voor de ‘grote’ maatschappelijke opgaven. Anders denken en anders doen, dat is waar zij wellicht de beste in zijn en nog beter worden door aandacht van jou.