Praktijkvoorbeelden Human Capital

Hoe gaan we om met de uitdagingen op de arbeidsmarkt?

Wat kan er wél op het gebied van menselijk kapitaal?

De hoge ambities vanuit de maatschappelijke opgaven blijven groeien, de kosten gaan omhoog, grondstoffen worden steeds schaarser en de eisen hoger. Digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden, maar vraagt ook om nieuwe kennis. Ondertussen neemt het aantal mensen die het kunnen bewerkstelligen af. Door arbeidsmarktkrapte, lage instroom en vergrijzing staan onze organisaties onder steeds hogere druk. Hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst over de juiste kennis beschikken binnen onze provincies, gemeenten en waterschappen?

Hieronder vertellen teammanagers hun verhaal. Ken jij ook voorbeelden die een podium verdienen? Neem contact op met samantha.wicht@platformwow.nl.

Adaptief omgaan met de veranderende arbeidsmarkt. Gesprekken met teammanager Jeroen van der Sloot

12 juni 2024

Team manager Jeroen van der Sloot werkt vier jaar bij de provincie Flevoland en geeft leiding aan het expertiseteam Beheer en Onderhoud. Zijn team van ongeveer 60 mensen is verantwoordelijk voor de instandhouding van de infrastructuur van de provincie. Door te werken in expertiseteams, is er een managementlaag tussenuit gehaald en wordt een integrale manier van werken gestimuleerd. Dit heeft veel voordelen, maar is ook een uitdaging. Zeker in een tijd waarin de ene transitie over de andere heen rolt en de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. In dit tweeluik vertelt Jeroen hoe hij hiermee omgaat.